Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Surte-Bohus

PRO SURTE- BOHUS HISTORIA 1944 - 2020

För att ge lite bakgrund till PRO SURTE- BOHUS verksamhet kommer här några händelser från uppstart och framöver i tiden.

När Surte pensionärsförening startades rådde en smått kaotisk situation i Sverige. Ett världskrig härjade runt omkring och våra grannländer var invaderade.

Den 17 september 1944 avverkades ett riksdagsval.

Den 16 december 1944 samlades ett 40-tal pensionärer i kommunalhuset i Surte och bildade SURTE PENSIONÄRSFÖRENING, inom Folkpensionäernas Riksorganisation.

Initiativtagare var LEO KRAFFT, som också valdes till ordförande i den första styrelsen. Medlemsavgiften fastställdes till 25 öre per person och månad.

1945 var ett kongressår och A. G. Svensson valdes till kongressombud för Surte Pensionärsförening.

Nu hade folket varit instängda och ville ut och se sig omkring. Den första resan anordnades den 3 maj 1945 och gick till ålderdomshemmet i Trollevik.

När föreningen var knappt ett år gammal hade medlemmar från övriga delar av kommunen anslutit sig, så på ett möte den 5 oktober 1945, så föreslår ordföranden LEO KRAFFT en delning av föreningen, så att Bohus och Nödinge skulle bilda egna föreningar.

Denna fråga blev en riktig långbänk. På årsmötet den 4 februari 1947 (2 år senare) beslutades att frågan skulle avföras från dagorningen och ställas på framtiden.

På årsmötet 1954 beslutades att ett möte om året skulle hållas i Bohus. Detta första möte utanför Surte hölls den 20 juni 1954 i Bohus skola.

Vid detta mötet föreslogs att föreningen skulle byta namn till Surte - Bohus Pensionärsförening. Efter diskussioner i styrelsen föreslogs diplomatiskt att ta kommunnamnet. Mötet beslutade att från och med år 1955 är föreningens namn PRO Nödinge Pensionärsförening.

På årsmötet år 1960 blev OTTO BÖRJESSON tilldelad titeln Hedersordförande för sitt uppoffrande arbete inom föreningen.

År 1968 gör den nybildade PRO-kören sitt första framträdande på ett möte.

År 1973 Valde föreningen sin första kvinnliga kassör AGDA HEDSTRÖM från Bohus.

År 1977 beslutade föreningen att alla möten skulle hållas i Bohus.

Den 2 juni 1982 står Servicehuset i Bohus klart och invigdes med öppet hus.

Styrelsen har nu sitt säte i Bohus och PRO-föreningen håller sitt årsmöte i de nya lokalerna den 23 februari 1982.

På kvartalsmötet den 24 november 1988 diskuterades ett förslag från styrelsen att föreningen skulle ta namnet PRO Surte- Bohus. Detta var en het fråga , då inte mindre än 22 talare anmäldes på frågan. Det gick till röstning, vilket utföll med 79 röster för och 33 emot. Namnändringen gäller från och med 1989-01-01.

År 2006 är första gången som PRO Surte- Bohus får en kvinnlig ordförande, WIVI-ANNE RADESJÖ med goda meriter från föreningslivet och Sveriges Riksdag.

År 2007 upprättades ett kontrakt om fria lokaler för PRO. Under detta år tecknades också ett avtal om PRO:S cafe-verksamhet.

År 2015 är sista året som WIVI-ANNE RADESJÖ är föreningens ordförande, men hon kom att bli föreningen trogen och blir v. ordförande nästkommande år, och då har hon suttit som ordförande i 10 år. En riktig krutgumma minsann. Kören har sjungit för över 750 personer under året. Resegruppen i PRO ALE bildas.

År 2016 blir RONNY OLAISSON föreningens nye ordförande. Lokalen i kulturhuset i Surte kan inte längre användas, då brandmyndigheten inte anser den vara säker då utrymningsvägar saknas. Kommunen utreder och återkommer.

År 2017 Kommer RONNY OLAISSON att väljas in i distiktsstyrelsen, där våran WIVI-ANNE RADESJÖ redan finns representerad. Cafeterian har fått mer att göra, då lokalbristen i kommunen har gjort att övriga PRO cafeterior har fått stänga ner. Vi har lämnat in en ansökan om anläggande av en boulebana med 4 banor vid Jennylund, då kommunen håller på att anlägga en friidrottsanläggning där.

2020 kommer att bli ihågkommen som CORONANS ÅR.

Mer kommer...

Text