Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Norra Älvsborg

Ordförandemöte 2022-08-18

PRO Norra Älvsborg styrelse bjöd den 18 augusti in de politiska partierna till dialogmöte om regionsfrågor som rör äldre.

På mötet deltog 6 politiska partier, distriktet styrelsen och föreningarnas ordförande och moderator Sven Carlsson

Moderator. Foto: Kjell Lundmark

De politiska partier som deltog var:
Mats Berglund, Vänsterpartiet
Stefan Svensson, Kristdemokraterna
Angelika Lundgren Belinski, Moderaterna
Bijan Zainali, Socialdemokraterna
Lars Tysklind, Liberalerna
Kenneth Gustavsson, Centerpartiet

F.v: Stefan Svensson, Mats Berglund, Angelika Berglund Belinski, Bijan Zainali, Lars Tysklind, Kenneth Gustavsson. Foto: Kjell Lundmark

Regionens budget är 63 miljarder för 2023 varav 47 miljarder utgör sjukvård

Här kommer de frågor vi ville ha svar på. Frågorna skickades till berörda i god tid före mötet.

Problem inom vården Det är orimligt långa väntetider hos flera vårdgivare (både till operation och läkare). Vad görs för att lösa det? Hur arbetar ni med att förbättra personalomsättningen/personalbristen?

Personalomsättningen är 7 procent.
Samtliga partier svarade på hur de vill lösa detta på lite olika sätt!
Högre löner, förbättrad arbetsmiljö och utbildningssatsningar.
Det konstaterades också att administrationen tar mycket tid.

Vaccin, Vi önskar att vaccinering mot lunginflammation, TBE, bältros blir tillgänglig för pensionärer utan kostnad. Hur och när kan detta bli möjligt?

Samtliga partier var positiva men med olika förutsättningar.
Det är en kostnadsfråga som behöver finansieras.
Eventuellt kan de som har det sämst ställt kan erhålla gratis andra kan subventioneras!
Gratis om det är kostnadseffektivt för den stora massan.
Vaccinationsbehandling som är förebyggande är positivt.

Rehabilitering Det är upp till patienten att ta de kontakter som behövs eftersom det inte skrivs några medicinska remisser.

Det är konsekvensen av att man har valfrihet.
Vårdsamordnare behövs.
Läkarna behöver upplysas!
Det skall vara behovet och inte efterfrågan som styr.
Egenremiss skall också kunna fungera.

Omställning till God och nära Vård Vi har erfarit att primärvården inte fått några nya resurser inför omställning av vården. Hur skall de kunna fungera om inte extra medel tillförs primärvården?

Det har tillförts medel men kanske inte tillräckligt!
Vi måste våga växla upp. Att flytta pengar från sjukvården till primärvården är inte populärt!
När vi väl kommer igång kommer vården att bli mer effektiv.Politisk enighet vad gäller omställningen.
Våga ta en initial kostnad, kanske dubbelskostnad?

Text: Ritha Lindh