Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Norra Älvsborg

Svenskarna och Internet 2020

Utdrag ur rapporten:
"Under året har media pratat om en chockdigitalisering av samhället som en följd av coronapandemin. När vi tittar på resultaten från vår undersökning kan vi se att det på många sätt har skett en snabb och omfattande digitalisering, där många internetanvändare börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare, eller testat dem för första gången.

Framförallt äldre har tagit klivet ut på internet, och börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handlat och haft videosamtal med släktingar och vänner. Pensionärerna har också använt digitala vårdtjänster mer under pandemin, och det gäller särskilt de allra äldsta. Av de internetanvändare som är 76 år eller äldre har nära 7 av 10 nyttjat någon digital vårdtjänst.

Vi kan också se att de äldre känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden, och att de överlag är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter."