Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Växjö

Information från styrelsen

Personer framför träd

Styrelsemötet den 16 augusti 2021

Det mest uppseendeväckande som hände var att den nyvalde ordföranden valde att avsluta mötet med att meddela att han avgår omedelbart så det blev en kort sejour för honom. Vi kvarvarande beslutade att kalla medlemsföreningarnas representanter till ett extra möte 20 september 2021 för att diskutera den uppkomna situationen.

Styrelsemötet den 7 juni 2021

Detta var det första styrelsemötet med den nyvalda styrelsen. Vid mötet utsågs bl.a. firmatecknare samt övriga diskussioner om framtida arbetssätt.

Man tog även beslut att inte genomföra årets Bouletävling och inte heller Veteranvetartävlingen detta då vi ansåg att tiden var för knapp samt osäkerhet kring Coronarestriktionerna. Efter vårt styrelsemöte har Ljungby erbjudit sig att hjälpa oss med boulen vilket vi tackat ja till.

Styrelsemötet den 3 november 2020

Vid årets sista styrelsemöte togs bland annat beslut om Budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för år 2021

Beslutet att Budget, verksamhetsplan och medlemsavgift, som beslutades för år 2020, ska gälla oförändrat även för år 2021 var enhälligt

Vid styrelsemötet den 29 september 2020

Beslutades bl.a. att på grund av den pågående pandemin inte genomföra någon medlemsutbildning samt att skjuta på höstmötet till våren 2021 och genomföra det i samband med årsmötet.

Beslut om budget och verksamhetsplan hänskjuts till styrelsen enligt den dispens från stadgarna som Riks fastställt