Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Bankeryd

Förtroendevalda

Deltag aktivt i PRO Bankeryd. Utan medlemmarnas medverkan skulle föreningen överhuvudtaget inte fungera. Sammanlagt är vi nära 100 personer som på olika sätt bidrar med sin arbetsinsats.

Personer framför träd

Du är välkommen att engagera dig i vår verksamhet som t.ex. förtroendeval cirkelledare, ledare för friskvårdsaktivitet eller i styrelsen och kommitteér. Kontakta valberedningen eller någon i styrelsen.

Revisorer: Yngve Andersson, Göran Simonsson
Ersättare för revisor: Inga-Lill Blegva

Valberedning:
Bo Enar Karlsson, Rolf Fridén Elisabeth Newton

Medlemsblad: Ansvarig utgivare: Styrelsen
Redaktör: Bo Enar Karlsson
Fotograf: Siv Löfgren.
Annonser: Bo Enar Karlsson

Hemsida: Ansvarig är Styrelsen
Webbredaktörer: Birgitta Karlsson

Trippelskrapsansvarig: Gunilla Johansson

Data/IT ansvarig: Bo Enar Karlsson

Friskvårdsansvarig: Lars Frinndal

Medlemsansvarig: Thomas Sjöberg, Birgitta Karlsson

Försäkringsinformatör: Thomas Sjöberg

Konsumentansvarig: Bo Enar Karlsson

Reseansvarig: Christina Flodin-Karlsson

Trafikansvarig: Thomas Sjöberg

Serveringsansvariga: Ellinore Frinndal. Janet Bandt

Registeradministratör/Harald: Birgitta Karlsson

Sygruppen: Ragnhild Arvidsson


Skjuts till månadsmöten: Thomas Sjöberg

Vaktmästare: Vakant. Styrelsen t.v.

Ombud till ABF: Gunilla Johansson

Ombud Kommunens Pensionärsråd KPR: Gunilla Johansson

Ombud Länspensionärsrådet LPR: Bo Enar Karlsson