Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Söndrum

Verksamhetsberättelse 2020

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Vid styrelsemöte 2021-01-21 godkändes nedan upprättad verksamhetsberättelse som senare skall konfirmeras vid årsmöte när detta nu kan hållas under 2021.
----
Styrelsen för PRO Söndrum lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Styrelsen har bestått av: Per Meijer ordf, sekr Ann-Margret Meijer, kassör Karin Nilsson, vice ordf Monica Gustavsson, ledamöterna Leif Johansson, Ulla Gunnarsson, Inger Andersson, suppleanter Gun Stanell Holmberg, Margareta Bodmar och Leif Ceder.
Revisorer: Rolf Törnqvist och Per-Ove Helgotsson
Revisorssuppleanter: Per Svengren och Sven Svensson
Valberedning: Astrid Johansson (smk), Ragnar Ljunggren och Ann-Margret Meijer.

Medlemmar: Antalet medlemmar var vid årets början 577 och vid årets slut 55l.
Styrelsemöte och medlemsträffar: På grund av Corona-pandemin har all föreningens verksamhet skurits ned till ett minimum.
Styrelsemöten: Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten i Söndrums Folkets Hus.
Årsmötet 2020-02-03 hölls i Staffanssalen där 176 medlemmar fick ta del av skönsång och piano av Negar Zarassi och Love Pettersson. Till ny ordf valdes Per Meijer.
Medlemsträffar: 2020-02-09 - Magnusson i Hylte visade sin klädkollektion och på catwalken mannekängade medlemmar till ljuvlig musik av Lennart Jerlebo. 2020-04-20 - Medlemslunchen på Restaurang Tylöhus, den traditionsenliga, fick ställas in då Coronaviruset hade lagt sin förlamande smitta över all verksamhet. 2020-05-01 - Första Maj i Rörvik ställdes in av virusskäl. 2020-08-20 - Medlemsträff i Rörvik med fika och tipspromenad fick även den ställas in, denna gång på grund av regn. 2020-09-28 - Höst- utflykt till Nicolas Café i Bäckavattnet Marbäck blev en mycket lyckad sammankomst där 60 medlemmar fikade med kaffe, paj och musikquizz. 2020-10-21 - Kyrkogårdsvandring runt Söndrums Kyrka under ledning av kyrkoherde emeritus Dan Hagung. Det fanns mycket spännande historia kring gravstenarna och särskilt stenen "Här vilar den glada Maria" väckte många tankar. En mycket uppskattad eftermiddag. 2020-11-30 - Det stadgeenliga Höstmötet ställdes in efter beslut av PRO Riks. Beslutsfrågorna får tas upp på årsmötet 2021.

Övriga medlemsaktiviter: Under sommarens torsdagseftermiddagar har föreningens medlemmar samlats i parken och på logen vid Söndrums Hembygdsgård för kaffe med fikabröd och en quizz, underbart avkopplande och mycket uppskattat.
Föreningens medlemmar har också ägnat mycket tid åt att spela boule och canasta, gymnastiserat. gått stavgång och promenerat och tagit hand om varandra efter bästa förmåga.
Alla planerade fina utflykter under 2020 fick tråkigt nog fått ställas in. I planeringen Program 2020 låg en endagars utflykt "Uti det blå", besök på Falkenbergsrevyn, Glada Änkan på Nöjesteatern i Malmö och en tvådagarsresa till Hönsalotta, Boda Glasbruk och avslutning med punchprovning i Karlshamn.

Harald och Hemsida, medlemskommunikation, representation.
Under året har PRO Riks presenterat ett nytt medlemsregister, Harald, som ersätter det gamla Hjördis. Harald är också kopplat till Hemsidan och har underlättat mycket för föreningarna i arbetet med medlemskommunikation. Några av föreningens medlemmar har deltagit i den utbildning i Harald och Hemsidan som anordnats av PRO Samorganisation.

Mejladress och mobil-nummer har blivit de viktigaste kontaktvägarna till alla medlemmar. Styrelsen uppmanar alla medlemmar som har mejl och mobil att meddela detta till styrelsen: karinnilssonse@yahoo.se och rolfast@telia.com.

PRO-pensionären är alla PRO-medlemmarnas medlemstidning och en utmärkt källa till information om de frågor som man som pensionär ställs inför.

PRO söndrum har varit representerade i PRO Halland, PRO Samorganisationen Halmstad, en organisation för Halmstads 12 PRO-föreningar samt Kommunala Pensionärsrådet, KPR. Föreningen har deltagit i möten med ABF och Hallands Bildningsförbund.

Lokal för medlemsträffar
Kyrkoförvaltningen i Söndrums kyrka har meddelat att man tänker renovera administrationsbyggnaderna och Staffanssalen under 2021 och arbetet beräknas ta 1-2 år. I sökandet efter ny möteslokal så etablerades kontakt med Kornhillskyrkan på Vallås men viruset lade åter hinder i vägen och då kyrkan fått en ny ledning under hösten så har man inte kunnat ta ställning till att hyra ut lokal till oss. Så nu måste vi se oss om efter alternativ.

Föreningens övriga funktionärer, samtliga valda för ett år, 2020.
Studieorganisatör Monica Gustavsson, Kulturombud Inger Andersson, Medlemsansvarig Christer Borglin, Bouleansvarig Rolf Johansson, Data, Harald och Hemsida Rolf Johanson, Golf Ann-Margret o Per Meijer, Trafikombud Rolf Johansson, Friskvårdsansvariga Birgitta Karlsson o Maria Zuban, Stavgång Ulla Gunnarsson, Gymnastik Birgitta Karlsson
Kaffekommitté: värdinna Mona Persson, Eva Håkansson, Ann-marie Eklund, Mona Johansson, Ulla Gunnarsson, Ingvor Johansson, Maria Zuban, Maud Gunnarsson.
Resekommitté: Leif o Margareta Johansson. Kontaktombud: Ulla Gunnarsson
Dukare: Ingemar Hessman, Jan Larsson, Claes Sjölin, Rolf Persson, Rolf Johansson
Konsumentombud: Ulla Gunnarsson. Försäkringsombud: Karin Nllsson.

SLUTORD:
Verksamhetsåret 2020 blev året då samhällets sårbarhet ställdes på sin spets och all verksamhet fick läggas om, läggas i träda eller helt läggas ner och allt på grund av ett oberäkneligt Coronavirus som orsakade infektionssjukdomen Covid-29. Sviterna av viruset få vi nog dras med en bit på 2021.

Nu lägger vi 2020 bakom oss och riktar in oss på att skapa medlemsaktiviteter under 2021 som är anpassade till medlemmarnas önskemål och myndigheternas krav. Många av dessa kommer att förläggas utomhus och under former så att så många medlemmar som möjligt väljer att delta. Vi kommer att försöka förverkliga de aktiviteter som låg inplanerade i Program 2020.

Styrelsen vill tacka alla medlemmer för att ni härdar ut med alla de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter beslutar om och som har gjort att vi inte kan träffas som vi brukar den sista måndagen i månaden. Styrelsen vill också tacka alla funktionärer för de insatser som ni gjort inom våra olika aktivitetsområden.

Styrelsen vill slutligen tacka för förtroendet att leda PRO Söndrum, en förening med lång historia, mycket samlad kunskap och en fin och varm medlemsverksamhet.

Söndrum februari 202l
Per Meijer ordf, Monica Gustavsson v ordf, Karin Nilsson kassör, Ann-Margret Meijer sekr, Leif Johansson ledamot, Ulla Gunnarsson ledamot, Inger Andersson ledamot


.