Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Söndrum

Valberedningen 2021

VALBEREDNINGEN
för SÖNDRUMS PRO - Astrid Johansson, Ann-Margret Meijer och Ragnar Ljunggren, förelägger årsmötet 2021 följande förslag:

Årsmötets presidium: väljs vid årsmötet
Protokolljusterare: väljs vid årsmötet

Styrelse för år 2021:
Ordförande: Per Meijer - Omval 1 år
Sekreterare: Ann-Margret Meijer - Kvarstår
Kassör: Karin Nilsson - Omval 2 år
Övrig styrelse:
Leif Johansson - Kvarstår
Ulla Gunnarsson - Omval 2 år
Inger Andersson - Omval 2 år
Monica Gustavsson -Omval 2 år

Ersättare:
Margareta Bodmar - Omval 1 år
Leif Ceder - Omval 1 år
Maria Zuban - Nyval 1 år

Revisorer:
Sven Svemsson - nyval 1 år
Johnny Eriksson - Nyval 1 år
Revisorsersättare:
Per Svengren - Omval 1 år
Ingvor Johansson - Nyval 1 år

Värdinna:
Mona Persson - Omval 1 år

Kaffekommitté:
Eva Håkansson, Ulla Gunnarsson, Mona
Johansson, Ingvor Johansson, Maud Gunnarsson,
Maria Zuban

Resekommitté:
Leif Johansson - Omval 1 år
Margareta Johansson - Omval 1 år

Studieorganisatör:
Monica Gustavsson - Omval 1 år

Medlemsansvariga:
Karin Nilsson - nyval 1 år
Rolf Johansson - nyval 1 år

Friskvård:
Birgitta Karlsson - omval 1 år
Maria Zuban - omval 1 år

Ombud till PRO-distriktets årsmöte 2021 - Utses av styrelsen
Ombud till Samorganisationens årsmöte 2021 - Utses av styrelsen

KPR-ombud: Maud Gunnarsson
Försäkringsombud: Karin Nilsson
Trafik- boule- och webansvarig: Rolf Johansson
Konsument- och kontaktombud: Ulla Gunnarsson
Kulturombud: Inger Andersson
---
Valberedning:
Astrid Johansson, sammankallande - Omval 1 år
Ann-Margret Meijer - Omval 1 år
Ragnar Ljunggren - Omval 1 år