Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Visby

Redovisning av vårens uppringning

Hur mår Visby PRO:s medlemmar nu i pandemitider?

Lilian Ronander, som gjort en sammanfattning av enkätundersökningen som genomfördes i Visby PRO under våren 2021.

–olika intressen och behov

Siffror ses lätt som fyrkantiga värden, men bakom dem finns det som ibland kallas mjukvara. Nämligen känslor, upplevelser och livserfarenheter.

Kontakt med medlemmar

Visby PRO är en förening med många uppskattade fritidsaktiviteter. Men när den här pandemin kom och lade sig som ett lock över oss åldersrika seniorer, väcktes en klok tanke i föreningens styrelse. Varför inte kontakta medlemmarna och fråga hur de mår, fråga om det är något särskilt som PRO kan göra som eller som saknas i verksamheten?

Omtanken om medlemmarna resulterade i att de dåvarande 591 personerna i åldersgrupper mellan 54 och 101 år fick ett telefonsamtal hem från någon av de 25 engagerade PRO:are och frågeställare. Närmare sjuttio % av medlemmarna svarade på enkäten, alla var av olika skäl inte tillgängliga eller undviker att svara på okända telefonnummer.

Välmående trots pandemi

På en femgradig skala ombads man uppge en siffra på sitt välmående, och glädjande nog så visade svaren, att trots rådande situation, mindre god hälsa och att det ofta kändes tungt att vara ensam, så fanns känslan av att man mådde bra. Och med en uttalad längtan att få komma i gång igen!

Den verksamhet som erbjuds inom Visby PRO uppskattas av samtliga inom åldersspannet. Ytterligare förslag vi fick veta var bussutflykter, kurser dagtid, filmkvällar, dans- och musikaktiviteter samt studiebesök. Förslag på digitala kurser fanns främst i åldersgruppen 54-79 år, där nämndes mobilanvändning, ljudböcker, foto och samhällsfrågor bland annat. Till detta det kom önskemål att Visby PRO skall verka politiskt för bättre pensioner, bättre rabatter i affärerna samt att det måste vara möjligt för makar att få bo tillsammans i särskilt boende.

Stark önskan komma tillbaka

Det fanns då ingen brist på förslag på aktiviteter, efter den ofrivilliga avskildheten då vi skulle vara rädda om oss själva och undvika kontakter med andra, finns en stark önskan att få komma tillbaka till Visby PRO och starta nya aktiviteter! Återkommande information om kommande verksamheter blir som tidigare genom tidning och dator. Styrelsen har nu en viktig uppgift att samla oss medlemmar, alla ser fram emot att få träffas som tidigare under ordnade, vanliga, former!

Text: Lilian Ronander Foto arkiv

Upptäck mer inom PRO Riks.

Hitta fler aktiviteter och erbjudanden på riksnivå

Personer framför träd

Puff 1

Två personer med hund

Puff 2

Person som går

Puff 3