Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Gävleborg

Styrelse

Styrelsen

PRO Gävleborgs styrelse från årsmötet 2020

Ordförande
Anita Walther, Gävle
070616 52 12 anita.walther@gavleborg.pro.se

Vice Ordförande
Ralf Ivarsson, Edsbyn
070-634 33 70 ralf.ivarsson@gavleborg.pro.se

Sekreterare
Rolf Lundin, Vallsta
073-668 94 89 rolf.e.lu@gmail.com

Kassör
Renate Almén, Sandviken
070-345 36 37 renate.almen@gavleborg.pro.se

Studieorganisatör
Kjell Nilsson, Lusdal
070-320 57 62 kjellnilsson70@gmail.com

Ledamöter
Maj-Britt Norlander, Hudiksvall
070-693 99 48 majbritt.norlander48@gmail.com

Bengt-Åke Lindblom, Åshammar
070-203 36 67 bengtake.lindblom@outlook.com

Margareta Stenberg, Storvik
070-695 31 87 m-stenberg@live.se

Lena Wejander, Gävle
070-661 48 65 lena.wejander@gavleborg.pro.se

Agneta Olsson, Bollnäs
076-146 42 03 agneta.olsson36@gmail.com

Inger Sandberg, Dellenbygden
070-536 84 37 ingersandberg51@gmail.com

Ersättare
Åke Söderman, Sandviken
070-311 39 59 ake.soderman@abf.se

Susanne Falk, Gävle Söder
076-103 47 86 ordf.gavlesamorg@pro.se

Hans Nilvander, Valbo
076-125 56 37 hans.nilvander@gmail.com

Margareta Wallinder, Valbo
073-075 84 67 bicyccla@gmail.com

Gunilla Johansson, Bollnäs
070-259 37 27 gunilla.johansson51@gmail.com