Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Kungshamn

Årsmöte

Trots att många medlemmar var på golfresa i Spanien hade 95 medlemmar kommit till årsmötet där val av förtroendevalda genomfördes

Foto; Göran Gustavsson

Valberedingens ordförande Rolf Mattsson föreslår namn på ledamöter som skall väljas.

Leif fäster mikrofonen på ordföranden för mötet, Lis-Britt Berring.

Kassören Kerstin Lorentzon redogör för den ekonomiska berättelsen.

Revisor Gerry Ekgrund läser revisionsberättelsen.

Elisabeth Aronsson och Siv Karlsson har erhållit PRO:s förtjänsttecken av ordförande Leif Åsberg.

Gerry Ekgrund, Pamela Pernald, Nils Olsson och Bengt Karlsson har erhållit blommor för många års arbete i föreningen.

Berny Hedberg och Siv Karlsson i lotterikommittén drar på årorna.

Rodins trio var kvällens underhållning

Ann-Marie Karlsson, gitarr och sång