Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Händer fyllda av päron

FOTO: Mostphotos

PRO Hälsosam

”PRO Hälsosam är en vital verksamhet med målet att aktivera medlemmarna och främja deras hälsa, locka fler att bli medlemmar samt stärka PRO:s varumärke.” Så lyder det övergripande målet för PRO Hälsosam – det nya samlingsnamnet för PRO:s arbete med hälsa och friskvård.

Begreppet hälsosam har en positiv klang som ljuder av både hälsobegreppet och PRO:s gemenskap i ändelsen -sam, det vill säga samman eller tillsammans. Ordet betyder hälsobringande eller ”det som främjar hälsan”.

Policy och strategi

Kongressen 2018 beslutade att en friskvårdspolicy för PRO skulle tas fram och förankras i organisationen. PRO:s policy för arbetet med hälsa och friskvård klubbades sedan av riksorganisationens styrelse i december 2018 – tillsammans med en strategi för styrelsens arbete. Friskvårdspolicyns syfte är att skapa en gemensam syn på, och inställning till PRO:s arbete med hälsa och friskvård i hela organisationen. Ett annat syfte är att etablera verksamhetens nya samlingsnamn PRO Hälsosam. Policyn beskriver PRO Hälsosams verksamhet och erbjudande till medlemmarna samt mål, ansvar och åtagande för verksamheten.

Här kan du läsa PRO:s policy för arbetet med hälsa och friskvård samt den fullständiga strategin för arbetet:

Handledning för friskvårdsansvariga i PRO

Handledningen är ett stöd för friskvårdsansvariga och -kommittéer inom förening och distrikt och ger en bild av hur ansvaret kan se ut. Handledningen tar upp rollen som friskvårdsansvarig samt vilka uppgifter uppdraget innehåller. Den innehåller även policyn samt inspiration och verktyg för årsplaneringen.

Du kan ladda ner handledningen här eller beställa den i PRO-butiken.

Aktivitetsexempel

I handledningen beskrivs flera goda exempel på material och aktiviteter. Här kan du läsa mer om några av dem:

  • Övrigt

Ladda ned logotypen här.

Nytt träningsmaterial släppt, läs mer här