Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Varför Aktiv senior?

För PRO-föreningen

 • Utbildningen ger en möjlighet att stärka nuvarande ledare i föreningens friskvårdsverksamhet, PRO Hälsosam.
 • Den gör det lättare för medlemmar att gå från deltagare till ledare.
 • Om fler i föreningen har ledarkunskaper finns det fler som kan leda en aktivitet – vilket gör att genomförandet blir mindre sårbart för ledarens förhinder eller eventuell sjukdom.
 • Utbildningen kan få fler medlemmar engagerade och intresserade av att leda aktiviteter i föreningen genom att de får basutbildningen som stöd.
 • Utbildningen kan skapa resurser för att få fler och ännu bättre aktiviteter i föreningens PRO Hälsosam-program.
 • Utbildningen kan locka nya medlemmar med möjligheten att engagera sig – och att erbjudas en utbildning som stöd.

För PRO:s befintliga aktivitetsledare

 • Utbildningen stärker dig som ledare och ger nya insikter. Det är roligt att utvecklas och lära sig mer om träning och ledarskap.
 • Utbildningen ger dig en högre status som ledare och efter genomförd utbildning får du ett intyg.
 • Om du får med dig ett gäng från föreningen på utbildningen kan du få fler ”kollegor” i träningsgruppen eller föreningen som kan stötta och hjälpa till när det behövs.
 • Ju fler ni är som är aktiva ledare i föreningen desto bättre möjligheter att tillsammans hålla aktivitetsutbudet relevant och lockande för medlemmarna.

För dig som är nyfiken på att bli ledare

 • Utbildningen kan hjälpa dig att våga ta steget till att bli ledare i föreningen – ensam eller tillsammans med flera ledare som kan turas om eller hjälpas åt.
 • Under utbildningen kan du lära känna fler i föreningen och får ta del av deras kunskaper, erfarenheter och reflektioner runt aktiviteter och ledarskap i din förening.
 • Efter utbildningen kan du upptäcka det positiva i engagemanget i föreningen och att vara med och skapa meningsfulla aktiviteter för dig själv och andra.