PRO:s Folkhögskola i Solna

Det livslånga lärandet -

Studiebesök vid Solna kyrka Studiebesök vid Solna kyrka

Man lär så länge man lever. Här är skolan för dig som avslutat ditt yrkesverksamma liv - och vill lära dig mer och nytt tillsammans med andra.

 

Skolan finns i Folkets Hus i Solna Centrum i fräscha och luftiga lokaler. Hit tar du dig enkelt och snabbt med tunnelbana, pendeltåg eller buss.


Allmän kurs: Kultur & samhälle

Allmän kurs är indelad i olika teman där varje tema är en till två terminer. Vi speglar samhällsförändringar ur olika perspektiv och undersöker hur politiska händelser påverkar oss och vår omvärld. Vi studerar kultur ur olika perspektiv och samtalar om människan i världen.

Vi läser och diskuterar demokrati och mänskliga rättigheter samt arbetar med miljöfrågor för att medvetandegöra vad vi som vanliga människor kan göra för att främja miljön.

Vi använder oss av skönlitteratur som källa och kunskap om oss som människor och vår omvärld. Vi tror på skapandets kraft, som ett komplement till teoretiska studier, och erbjuder ett nytt deltema; Konst – pröva på!

Våra teman är: Stockholm & Sverige – då och nu, Europa, Amerikas förenta stater, Afrika, Vida världen, Konst – pröva på! och Meningar med Livet. Efter 4 terminer har du gått ett folkhögskoleår. Vi rekommenderar att du börjar med Stockholm & Sverige. Varje termin kan du välja mellan 4 olika teman, som presenteras på hemsidan inför varje ny termin.

Ämnen som ingår: samhällskunskap, svenska, geografi, historia, religion, naturkunskap, engelska, filosofi och psykologi.

Hur vi jobbar
På vår folkhögskola har du som kursdeltagare möjlighet att påverka kursens innehåll även om varje kurs har sitt basutbud. Samtal och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är också en källa till kunskap och att praktiskt öva demokrati.

Kurserna är avgiftsfria, men viss kurslitteratur, studiebesök, studiematerial och resor betalas av kursdeltagarna. Sökanden med kort skolgång har företräde.

På PRO:s folkhögskola tar vi del av aktuella kulturella och politiska händelser och spanar in nya trender. Detta inspirerar till personliga reflektioner, intressanta samtal och spännande diskussioner.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Läs alla villkor