Lär dig mer! Kurs om PRO:s Socialpolitiska arbete 14 – 17/1 2019

Kursen riktar sig till ledamöter i pensionärsråden och syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om frågor som är angelägna att driva i råden för att skapa trygghet och säkerhet i samhället för alla äldre.

De erfarenheter och kunskaper som finns i gruppen kommer att tas tillvara, där möjligheter finns  att skapa nätverk för fortsatt utveckling. Deltagarna ska uppleva ökad kunskap och bli stärkta i sin roll som ledamöter i pensionärsråden samt se hur frågor kan drivas på ett konstruktivt sätt. Efter genomgången kurs kommer läraren att återkoppla till respektive kursdeltagare genom ett besök en dag i respektive distrikt efter ca 2 månader.

Välkommen på kurs på PRO:s Folkhögskola i Gysinge! 

PRO:s socialpolitiska arbete, nr 84 (föreningskurs)


Datum:
14 - 17/1 2019

Lärare: Margareta Jansson

Till anmälan!

Mer info: 0291- 212 23, kurser@pros.fhsk.se

Pris för kost och logi:
4 dagar
Del i tvåbäddsrum
PRO-medlem 2 050:-

Enkelrumstillägg tillkommer

 

OBS! Kursen är 4 dagar - därför stämmer inte prisuppgiften på anmälningsblanketten (den avser 5 dagar)

Informationen som pdf-fil

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.