Målen för PRO:s Folkhögskolas kursverksamhet är att:

  • Genom den kursverksamhet som bedrivs ska kursdeltagare stimuleras till insikt om hur studier leder till ökad aktivitet, personlig utveckling ökat välbefinnande och samhällsengagemang.

  • Ge möjlighet till personer med låg grundutbildning eller de om kommer från en studieovan miljö att som senior delta och få företräde till våra kurser.

  • Särskilt på dagfolkhögskolan men även på folkhögskolan i Gysinge utveckla pedagogiska former att arbeta med och därigenom öka intresset för globala, internationella, mänskliga rättigheter- och EU-frågor.

  • Stimulera kursdeltagare till att på olika sätt aktivt vilja ta del av det demokratiska samhällets möjligheter i kursinnehållet samt, via arbetsformerna i kurserna och i kursråd.

  • Ta tillvara deltagarnas erfarenheter och kunskaper i undervisningen. 

  • Inom skolans ram arbeta för att utveckla PROs intressepolitisk.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.