Intresseföreningen PRO:s folkhögskola Gysinge

Genom Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge görs varje år betydelsefulla insatser för PROs folkhögskola i Gysinge. Det handlar i hög grad om stöd till nödvändiga reparationer och renoverings arbeten.

Det är av mycket stort värde för våra medlemmar att vi kan erbjuda kurser i en unik anläggning i en fantastisk bruksmiljö i anslutning till Färnebofjärdens nationalpark.  

Nästan alla PRO-föreningar är medlemmar i Intresseföreningen och bidrar därmed med 2 kr från år 2007 per medlem och år. Vår strävan måste vara att alla föreningar är medlemmar. 

Du kan också stödja Intresseföreningen genom enskilt medlemskap, 40 kronor per år eller ständig medlem genom att betala en engångsavgift på 300 kronor. 

Medlemsavgiften kan insättas på postgiro 1 70 07 – 6 eller på Bg 5627-6983. 

Genom Ditt medlemskap stödjer Du en mycket viktig verksamhet i PRO och Du gör samtidigt en kulturhistorisk insats. 

Läs mer om Intresseföreningen på deras egen hemsida - Klicka här för att komma dit!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.