PRO-distrikten på Gysinge-kurs

Kursdeltagare framför Gysinge Herrgård Kursdeltagare framför Gysinge Herrgård

När PRO-distrikten förlägger en veckokurs till PRO:s egen folkhögskola i Gysinge möts kursdeltagarna av en snart 50-årig kursgård och folkhögskola i gammal anrik järnbruksmiljö vid Dalälven.

2017-10-24  

En distriktskurs i Gysinge innehåller grunder som PRO:s stadgar och handlingsprogram, nya kunskaper om aktuella och viktiga pensionärsfrågor, folkrörelsehistoria och PRO:s framtid - men också samtal om hur man leder en förening och styrelse, om föreningens roll och medlems-värvning, om arbetet i den idéburna organisation som är folkrörelsen PRO.

Men också lika viktigt: erfarenhetsutbyte med andra PRO:are och kursdeltagare i skolans övriga kurser från hela landet, gemenskap, möten, påverkan. Lägg därtill 350-åriga Gysinge bruk och dalälvsforsarna, kulturkvällar och promenader i nationalparken, maten, kaffet och glädjen i att möta andra i en stimulerande och lärorik omgivning!

Välkomna!

 

Grupparbete i vita salongen      Kursschema


PRO-distriktens kurser  i Gysinge innehåller alltid några grundlektioner. Under fem dagar, måndag till fredag, kan kursdeltagarna i samråd med skolan lägga till olika ämnen eller, beroende på uppdrag, fördjupa sig i t.ex kassörens eller studieorganisatörens uppgifter. Som lärare medverkar skolans egna lärare och medarbetare vid PRO:s rikskansli i Stockholm. Studiematerial finns både hos PRO och folkhögskolan.

 

 • PRO:s stadgar och handlingsprogram
 • Folkrörelsehistoria
 • Att arbeta i en idéburen organisation
 • Framtidens PRO
 • Medlemsvård och medlemsvärvning
 • Integration
 • Intressefrågor
 • Demokrati

 

 Kursdeltagare i hörsalen

 

 Gysingecollage

Tillval till grundkursen efter önskemål -
andra ämnen eller fördjupning i olika uppdrag, som exempel:

Media och kommunikation

Leda eller styra

Äldrefrågor

Ditt förtroendeuppdrag

Styrelsens ansvarsområden

Ordförande

Sekreterare

Sekreterarkurs med datainriktning

Kassör

Studieorganisatör

Styrelsen som helhet

Nyvalda i styrelser

Reseledare

Valberedare

Revisorer

Utveckla PRO

Arbeta i kommun

Samarbete med ABF, andra föreningar, bibliotek m fl

Bilden av PRO

Data för ovana

Hemsidan

Hjördis medlemssystem

PROsIT

Databokföring

Sociala medier

Molnet Office E365

Friskvård och hälsa

Utveckla cirkeln

Folkbildning

***


Egna önskemål

     

Landskapsveckorna

är ett annat alternativ för PRO-distrikten att anordna kurs i Gysinge för föreningarna och deras medlemmar. Ett distrikt kommer till Gysinge med en eller två bussar för en vecka. Alla kurser på skolan den veckan arrangeras efter distriktets önskemål. Varje kurs omfattar ca 20 deltagare i tre eller fyra olika kurser, några med PRO-inriktning, andra med allmänt innehåll.

Deltagarna har rika tillfällen till möten och umgänge, mat, promenader och dans, kulturkvällar och aktiviteter som boule. Eller bara avkoppling i bruksmiljön.

 

 • Styrelsekurs
 • Föreningskurs med PRO-kunskap
 • Datakurs med t ex hemsidor, Hjördis medlemssystem, Molnet Office E365, data för ovana
 • Bildbehandling
 • Friskvårdskurs
 • Teater, musik, körsång, skrivarkurs
 • Danskurs, t ex linedance, bugg, seniordans, tango
 • Släktforskning
 • Vandringskurs med besök i nationalparken, blommor och svamp beroende på säsong
 • Bruksvandring i Gysinge 350 år
     
God kaka              

 

För information kontakta PRO:s folkhögskola Gysinge
0291 - 212 20 eller mejla till gysinge@pros.fhsk.se

PRO:s Folkhögskolas logga

 

 

ta 2017

 Vill du läsa artikeln som pdf-fil - klicka här!

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Läs alla villkor