A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

Du kan påverka i PRO

I PRO kan du som medlem påverka genom direktdemokrati och representativ demokrati. Här beskriver vi hur PRO:s organisation fungerar.

PRO har cirka 350 000 medlemmar. Varje medlem tillhör i PRO en eller flera föreningar. I föreningen påverkar medlemmarna genom direktdemokrati, på årsmöten och höstmöten, föreningens verksamhet och ledning. 

Genom representativ demokrati har alla medlemmarna i PRO också inflytande i övriga organisationsled:

  • Samorganisationen för föreningarna inom en och samma kommun, om det finns fler än en förening i kommunen.
  • Distriktet som i de flesta fall samlar föreningarna inom ett och samma län.
  • Riksorganisationen.

I PRO finns ca 1 400 föreningar, 290 samorganisationer och 26 distrikt.


Du kan påverka på kongressen
Kongressen är PRO:s högsta beslutande organ. Till PRO:s kongress, som hålls vart tredje år, kan medlemmar lämna in förslag på förändringar, så kallade motioner. Även föreningar kan lämna in motioner till kongressen.

PRO:s föreningar väljer till kongressen ca 200 ombud som, tillsammans med ca 40 representanter från distrikten, påverkar och beslutar på kongressen. Förutom motioner tar kongressen bland annat beslut om PRO:s handlingsprogram, stadgar och styrelse. 

PRO:s kongress 2015


Det årliga representantskapet
Representanter från distriktet åker även på riksorganisationens årliga representantskap för att ta beslut om riksorganisationens verksamhet och budget för nästkommande år. 

I PRO:s verksamhetsberättelse kan du läsa om riksorganisationens arbete. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2014 togs på repskapet i maj 2015.

PRO:s verksamhetsbetättelse och årsredovisning 2017
PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

PRO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

 


Kurser och handböcker 
Känner du att du behöver stöd i ditt arbete som förtroendevald/ansvarig? På PRO:s folkhögskola finns ett stort utbud av kurser för förtroendevalda/ansvariga. Och från PRO:s webbutik kan du beställa en rad handböcker. 

PRO:s folkhögskola

PRO:s webbutik

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.