A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

GysingeAkademin 2020

Lars Magnusson, professor ekonomisk historia, Sven-Erik Wånell, tidigare chef för Äldrecenrum, Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Carina Metzner, specialstläkare inom geriatrik, Bo Bursröm professor och överläkare i samhällsmedicin. Lars Magnusson, professor ekonomisk historia, Sven-Erik Wånell, tidigare chef för Äldrecenrum, Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Carina Metzner, specialstläkare inom geriatrik, Bo Bursröm professor och överläkare i samhällsmedicin.

Syftet med Akademien är att skapa en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan PRO, forskare, beslutsfattare och representanter för organisationer som vi på olika sätt samverkar med. Temat är en jämlik och jämställd vård och omsorg för äldre och vi samlas i Gysinge den 17-18 mars.

Ge inspiration lokalt

Som framgår av det bifogade programmet, erbjuder vi två fullspäckade dagar med goda möjlig-heter att få diskutera förutsättningarna för en framtida jämlik och jämställd vård och omsorg för äldre. En viktig utgångspunkt för denna GysingeAkademi är att deltagarna inte bara får nya och fördjupade kunskaper, utan även tydliga förslag och idéer om hur man bör arbeta  vidare med dessa frågor på hemmaplan, inte minst i pensionärsråden.

Bland föreläsarna kan nämnas;

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre. Hon har studerat hur förutsättningarna för omsorgen av äldre utvecklats och förändrats, samt vilka konsekvenser det haft för de äldre själva, deras familjer, samt samhället i stort. Vid sidan av sin forskning har Marta även aktivt verkat för att ge äldrefrågor en  central plats inom socialt arbete som disciplin.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, särskilt social- och arbetslivshistoria vid Uppsala universitet. Lars har skrivit ett stort antal böcker, bland annat ”Sveriges ekonomiska historia, ”Håller den svenska modellen?” och ”The Nordic Approach  to Growth and Welfare”. Han är medlem i Kungliga vetenskapsakademien.

Bo Burström, professor och överläkare i samhällsmedicin i Stockholms läns sjukvårds-område. Han är forskargruppsledare för Equity and Health Policy Analysis. Hans forskning gäller framför allt sociala skillnader i hälsa, vård och sociala konsekvenser av sjukdom. Forskningen omfattar också livsvillkor och hälsa bland socialt och  ekonomiskt utsatta, både lokalt, nationellt och internationellt.

Carina Metzner, specialistläkare inom geriatrik och verksamhetschef för ”Den multisjuke äldre”, tema Åldrande, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vidare är också Carina ordförande för Svensk Geriatrisk förening.

Sven-Erik Wånell, tidigare chef för Äldrecentrum i Stockholm. Sven-Erik har arbetat med att planera och genomföra ÄDEL-formen i slutet av 80-talet. Han var även  sekreterare i ”Utredningen om en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”.

Sven-Erik Wånell kommer tillsammans med Johanna Hållén, förbundssekreterare vid PRO att moderera och leda samtalen.


Anmälan sker via distriktens kanslier:

Anmäl deltagare genom att fylla i bifogad blankett och skicka sedan in den till osa@pro.se

 Vi vill ha in er anmälan före den 20 februari.

• Gemensam buss går 17 mars från Stockholm, Cityterminalen, kl. 9.30, (via Arlanda kl.10.15)  framme i Gysinge kl.12.00. Återresa 18 mars från Gysinge kl. 14.30, (via Arlanda 16.15)  framme i Stockholm, Cityterminalen, ca kl. 17.15.

• Vi tar ut en deltagaravgift på 2900 kr vilket inkluderar seminariet, boende och mat samt   resa  till och från Stockholm och Gysinge.

Vi garanterar varje distrikt minst en deltagare men ni får anmäla fler. I så fall vill vi att ni anger vem som i första hand ska få delta. Eftersom vi betalar för resorna ska deltagarna följa PRO:s  resepolicy, som också bifogas.

Har ni frågor kontakta gärna Guy Lööv på guy.loov@pro.se

Läs PRO:s resepolicy här


PROGRAM:

Tisdagen 17 mars

12.00 Lunch (när bussen anländer från Stockholm/Arlanda)

13.00 Välkommen – Christina Tallberg, ordförande PRO

13.20-14.20 Lars Magnusson – välfärdssamhällets utveckling och förutsättningar i framtiden

13.30-15.30 Marta Szebehely – utvecklingen inom äldreomsorgen, framtidsperspektiv 10 år

15.40 -16.40 Bo Burström – jämlikhet och rättvisa i hälsovården

16.50-17.50 Carina Metzner – vården och omsorgen ur med ett medicinskt perspektiv, utveckling och 10 år framåt

18.00-18.30 Summering av dagen. Övriga frågor till föreläsare som är kvar

19.30 Middag


Onsdagen 18 mars

08.00 Frukost

09.00 Lidköping – så arbetar kommunen

10.40 Sven-Erik Wånell – vikten av handlingsplaner, ett perspektiv 10 år framåt 11.40 Välfärdsteknik – utveckling och förutsättningar, ett tioårigt framtidsperspektiv

12.00 Lunch

13.00 Fackens syn på frågorna och vad kan vi göra tillsammans? Kommunal, Vårdförbundet Akademikerförbundet SSR och Svenska Läkarförbundet

14.15 Avslutning

14.30 Bussen avgår till Stockholm via Arlanda


 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.