A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO

GysingeAkademin 2015

Gysinge herrgård

Den 8 - 9 oktober arrangerade PRO GysingeAkademin 2015. Ett seminarium om det svenska pensionssystemet, tillägnat PRO:s fd ordförande Curt Persson. PRO presenterade också en ny rapport om äldrefattigdom.

2015-10-13 Vårt nuvarande pensionssystem har funnits i drygt 20 år. Det är finansiellt stabilt för försäkringsgivaren, men hur ser det ut för den enskilde pensionären i det lite längre perspektivet? Aktuell statistik visar att kompensationsnivån från systemet blir allt lägre. Framtidens pensionärer riskerar att hamna på nivåer som det kan bli svårt att leva på. Ska det vara så? Vad kan vi göra åt det?

Dessa frågor var utgångspunkten för GysingeAkademin 2015 när PRO:are, politiker, forskare och samhällsanalytiker samlades på PRO:s folkhögskola i Gysinge för att diskutera det svenska pensionssystemet.

Seminariet var uppdelat i tre delar: hur pensionssystemet kom till, hur det fungerar i dagsläget och hur det skulle kunna förändras i framtiden. I den första delen berättade Bo Könberg, före detta statsråd om hur det gick till när han var med och tog fram det nuvarande pensionssystemet i början av 1990-talet.

Del två inleddes av Lars-Arne Staxäng, moderat riksdagspolitiker och ledamot i pensionsgruppen. Han menade att det nuvarande systemet är bättre än det tidigare ATP-systemet eftersom det tar hänsyn till samhällsekonomin och människors ökade livslängd. Ett problem med systemet enligt Staxäng är hur sysselsättningen påverkar hur mycket som betalas in i pensionsavgifter och därmed hur mycket pengar det finns till pensionsutbetalningar.

Dagens tredje talare var Axel West Pedersen, PhD från Institutt for samfunnsforskning i Oslo som berättade om skillnader och likheter mellan pensionssystemen i de nordiska länderna. Nutidsanalysen av pensionssystemet avslutades av Kristina Mårtensson, utredningschef på Kommunal, som talade om hur pensionssystemet fungerar utifrån ett fackligt perspektiv. Mårtensson belyste särskilt hur kvinnor som jobbat inom vård och omsorg har mycket låga pensioner. Detta beror främst på den ojämställda arbetsmarknaden där kvinnor har lägre lön, jobbar deltid i högre utsträckning och oftare har tillfälliga anställningar, menade Mårtensson. 

Dagen avslutades med ett samtal om framtiden mellan Kristin Öster, ordförande i Saco studentråd, och Håkan Svärdman, samhällsanalytiker på Folksam. Svärdman menade att det är nödvändigt att höja pensionsåldern för att pensionerna ska bli rimliga i förhållande till den tidigare lönen. Öster tryckte på att unga måste komma ut på arbetsmarknaden snabbare, bland annat genom att korta studietiden. Både Öster och Svärdman var överens om att framtidens pensionssystem måste hjälpa människor att göra kloka långsiktiga val eftersom pensionen ofta upplevs som något avlägset för unga i början av  arbetslivet.

Seminariet fortsatte på fredagen med att Anders Thoré, PRO:s sakkunniga inom pensionsfrågor, presenterade PRO:s nya rapport ”Ålderdom utan fattigdom”. Rapporten som granskar äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner innehåller bland annat förslag till förbättringar av de lägsta pensionerna för att ingen pensionär ska ha en inkomst under EU:s fattigdomsgräns om 11100 kronor per månad i disponibel inkomst.

Med avstamp i rapporten om äldrefattigdom avslutandes GysingeAkademin med paneldebatt mellan Bo Könberg, Axel West Pedersen, Håkan Svärdman och PRO:s ordförande Christina Tallberg.

 

Läs mer om PRO:s rapport ”Ålderdom utan fattigdom” här

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.