A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemskap & förmåner

PRO SparLiv

Söker du en trygg, säker och flexibel livförsäkring, som tillfaller dina efterlevande och är du yngre än 75 år? Då är PRO SparLiv det du söker.

Kontoansökan Marginalen Bank

Ansökan PRO SparLiv med förköpsinformation

Försäkringsvillkor

PRO SparLiv är en unik kombination av en livförsäkring och ett tryggt banksparande. Summan av försäkringsbeloppet i livförsäkringen och sparandet utgör tillsammans ett belopp som vi kallar ”förväntat målbelopp”.


Betala till dig själv
En stor fördel med PRO SparLiv är att större delen av månadspremien (drygt 64 %) går till ett sparande. Sparandet är ditt, även om det, tillsammans med försäkringsbeloppet, är tänkt att betalas ut till dina efterlevande. Om du skulle vilja säga upp försäkringen, har du kvar ditt sparande inklusive sparränta*. Observera att om försäkringen sägs upp ska kontot avvecklas och omvandlas till något annat sparkonto.


Tryggt sparande
Månadssparandet sker till ett speciellt sparkonto, PRO SparLiv-konto, som har en bra sparränta*. PRO SparLiv-konto finns endast hos Marginalen Bank.

*Sparräntan på PRO SparLiv-kontot är rörlig och kan förändras över tid. Sparräntan är för närvarande uppgår till 0,65 %.  

Så här fungerar PRO SparLiv
För att teckna PRO SparLiv måste du vara medlem i PRO. Det finns ingen nedre åldersgräns. Försäkringen gäller som längst fram till den dag du fyller 85 år, då den upphör. Vilket målbelopp du får är kopplat till din ålder (år och månad) den dag du tecknar PRO SparLiv och hur många månader (månadssparande) det är kvar till din 85-årsdag.

Nedanstående tabell visar några exempel på hur stort ditt målbelopp kan förväntas vara när du fyller 85 år. Notera dock att det förväntade målbeloppet kan ändras över tid beroende på hur sparräntan förändras. 

Inträdesålder

Förväntat målbelopp

65 år

37 706 kr

67 år

33 780 kr

69 år

29 889 kr

71 år

26 033 kr

73 år

22 212 kr

74 år

20 314 kr

Målbeloppen i tabellen ovan är beräknade med antagandet att sparräntan för PRO SparLiv-konto är konstant 0,65 % per år. Den verkliga sparräntan är rörlig och räntan över tid kan vara högre eller lägre än prognosen. Om räntan sänks, sänks även ditt målbelopp och motsvarande gäller att om räntan höjs, höjs målbeloppet.


Förhållandet mellan livförsäkringsbeloppet och sparandet förändras över tid, men de båda balanserar varandra hela tiden mot ditt målbelopp. Livförsäkringsbeloppet startar på 40 000 kr men sänks årsvis från 68 års ålder, detta kompenseras av att ditt månadssparade växer.

Det slutliga beloppet som finns kvar på kontot när försäkringen upphör uppgår till det totala sparbeloppet samt upplupen sparränta.

Du behöver inte lämna någon hälsoförklaring för att teckna PRO SparLiv. Dock gäller att om du inom ett år avlider till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom före tecknande av försäkringen lämnas ingen ersättning. Skulle du avlida av en annan orsak inom ett år, lämnas full ersättning. Efter ett år gäller ingen symptomklausul oavsett dödsorsak.


Månadspremie och betalningsalternativ
Oavsett din ålder kostar PRO SparLiv detsamma, 233 kr/månad. Av dessa 233 kr överförs 150 kr av till ditt PRO Maxkonto. Överföringen sker automatiskt, du behöver inte göra något. Månadspremien betalar du månadsvis via autogiro eller faktura hel-/halvårs- eller kvartalsvis.

Ansök och teckna PRO SparLiv

  1. Först öppnar du ett PRO SparLiv-konto genom att fylla i ansökan på marginalen.se/prosparliv. Om du behöver hjälp eller inte har tillgång till internet, kontakta PRO Försäkringars kundtjänst.
  2. Invänta brev från Marginalen Bank som bekräftelse på att kontot är öppnat.
  3. Därefter fyller du i ansökningshandlingen, som du finner längst ner på denna sida, och postar till PRO Försäkringar kundtjänst enligt adressen som anges på ansökan.

Vill du veta mer eller har frågor?
Kontakta PRO Försäkringars kundtjänst om du behöver hjälp:
Telefon: 060-740 24 90 
E-post: pro@soderbergpartners.se


Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO SparLiv är Holmia Livförsäkring AB (ett bolag i samma koncern som Trygg-Hansa), org. nr. 516401-6510

Söker du en trygg, säker och flexibel livförsäkring, som tillfaller dina efterlevande och är du yngre än 75 år? Då är PRO SparLiv det du söker.

Kontoansökan Marginalen Bank

Ansökan PRO SparLiv med förköpsinformation

Försäkringsvillkor

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.