A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemskap & förmåner

PRO Olycksfallsförsäkring

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet, ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fack upphör och gäller i regel inte efter 65 års ålder.

PRO Olycksfallsförsäkring

Ansökningsblanket och förköpsinformation

Försäkringsvillkor

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet, ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fack upphör och gäller i regel inte efter 65 års ålder.

Men behovet av försäkringar upphör inte bara för att man blir pensionär. Snarare tvärtom. All tid är fritid och många har ett mer aktivt liv som pensionär än som yrkesverksam.

Tyvärr inträffar det händelser som kan förändra livet från den ena dagen till den andra. Därför är en egen olycksfallsförsäkring bra att ha.

PRO Olycksfallsförsäkring ger ett bra skydd dygnet runt om olyckan skulle vara framme. Dessutom kan du behålla den livet ut utan att försäkringsbeloppen sänks när du blir äldre.

Detta räknas som olycksfall
Olycksfall är en kroppsskada som uppkommit genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknas även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld samt kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett.

I PRO Olycksfallsförsäkring ingår även ett krismoment.  Du får behandling hos en legitimerad psykolog som vi hänvisar dig till, om du drabbas av en krisreaktion av till exempel ett olycksfall.


Vad PRO Olycksfallsförsäkring gäller för
Den viktigaste delen i försäkringen är ersättning för medicinsk invaliditet. Med det menas bestående nedsatt funktionsförmåga vid ett olycksfall. PRO Olycksfall ger också ersättning för vissa kostnader som inte täcks av samhället, till exempel rehabilitering, läke-, rese-, tandskade- och merkostnader i samband med olycksfallet.

NYHET 2018
Från och med 1 januari kan du teckna PRO Olycksfall med ett högre ersättningsbelopp vid medicinsk invaliditet, maximalt 400 000 kr. Du kan ansökan om det högre beloppet via ansökan nedan.

 

Försäkringsmoment 

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet

200 000 kr/400 000 kr

Läke-, rese, tandskadekostnader

Nödvändiga och skäliga

Merkostnader

Nödvändiga och skäliga

Hjälpmedel

Hjälpmedel, max 50 000 kr

Krisförsäkring

10 besök psykolog

Vanprydande ärr

Ja


Fler fördelar med PRO Olycksfallsförsäkring

  • Du kan teckna PRO Olycksfallsförsäkring oavsett ålder.
  • Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration.
  • Försäkringsersättning är skattefri och gäller utan självrisk.


Månadspremie och betalningsalternativ
Premien för PRO Olycksfallsförsäkring är 22 kr per månad. Om du väljer försäkringen med den högre ersättningsnivån för medicinsk invaliditet är premien 34 kr/mån. Premien är densamma oavsett ålder. Det enklaste sättet att betala premien är via autogiro. Du kan även välja faktura (helår-, halvår- eller kvartalsbetalning). 

Om du råkar ut för ett olycksfall
Om du råkar ut för ett olycksfall anmäler du detta per telefon direkt till Trygg-Hansas skadeservice på telefonnummer 077-11 11 500.

För att anmäla en skada krävs att du uppsökt läkare och fått skadan behandlad och dokumenterad.


Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO Olycksfallsförsäkring är Trygg-Hansa Filial, org. nr. 516404-4405

 

Ansökningsblanket och förköpsinformation

Försäkringsvillkor

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.