A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemskap & förmåner

Nyhet gällande för PRO SparLivförsäkringen

Informationen gäller dig som tecknat PRO SparLivförsäkringen före 2018-02-01.

Under juni månad kommer samtliga personer som tecknat försäkringen PRO SparLiv sedan tidigare att få hemskickad information om byte av spargivare från Swedbank/Sparbankerna till Marginalen Bank. Avtalet med Swedbank/Sparbankerna har löpt ut och efter en upphandling valdes Marginalen Bank som kunde presentera de mest förmånliga villkoren för medlemmarna med bl. a. högre sparränta än tidigare.

Informationen som skickas ut till befintligt försäkrade sker i två omgångar:

  • Ett brev från Swedbank som informerar om att samarbetet med PRO har upphört och att ny spargivare är Marginalen Bank, samt att mer  information kommer att skickas ut inom kort från PRO Försäkringar.
  • Ett brev från PRO Försäkringar som innehåller information vad den försäkrade måste göra för att byta till Marginalen Bank så att SparLiv-försäkringen fortsatt kan fungera som tidigare. Befintligt försäkrade behöver först öppna ett konto i Marginalen Bank. När kontot är öppnat – fylla i och skicka in en blankett som medger avslut av det gamla kontot i Swedbank/Sparbankerna och överföring av behållningen till det nya kontot i Marginalen Bank.

 

Detaljerad information om vad den försäkrade ska göra framgår av breven som skickas ut. Ytterligare frågor hänvisas till PRO Försäkringars kundtjänst.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.