A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemskap & förmåner

Kontaktombud

För att ge dig som ny medlem en bra start har vi särskilda kontaktombud som ser till att alla trivs, kommer in i gemenskapen och får göra sina röster hörda.

Kontaktombuden är aktiva medlemmar som har i uppdrag att välkomna nya medlemmar och berätta om de olika aktiviteterna i din PRO-förening. När du ska på din första PRO-träff kan du få sällskap av ett kontaktombud.

Kontaktombuden ser till att alla trivs och mår bra. Till exempel genom att ringa och kolla läget med den som inte dök upp på mötet som vanligt, eller hälsa på den som är på sjukhus eller på särskilt boende.

För att alla i föreningen ska få sina röster hörda fungerade kontaktombuden också som en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Om du vill få upp en viss fråga på styrelsens dagordning, eller har idéer om vilka nya aktiviteter som borde finnas i föreningen kan kontaktombudet framföra det till styrelsen. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.