A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemskap & förmåner

Information om behandling av personuppgifter & cookies

Personuppgiftsansvarig

Pensionärernas riksorganisation (PRO) är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan, vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna finns i PRO:s medlemsregister.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i PRO samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt stadgarna åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du information om aktiviteter, erbjudanden och PRO:s medlemstidning.

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av PRO, komma att behandlas av andra föreningar eller bolag för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Det är av största vikt för PRO att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till annan personuppgiftsansvarig. I sådant fall kan ditt medlemskap komma att upphöra. Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se.

Gallring

Dina uppgifter gallras i samband med att ditt medlemskap har avslutats. Dina uppgifter gallras också om du har ansökt om att bli medlem men inte har betalat medlemsavgiften/årsavgiften.

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

PRO.se använder sig av följande cookies: 

Namn Typ Domän
.ASPXROLES Session pro.se
.EPiServerlogin Session pro.se
ASP.NET_SessionId Session pro.se
PRO_APPROVED_COOKIE Permanent pro.se
Sitester_XXXXX (flera) Blandat pro.se
IDE Permanent Tredjepart
fr Permanent Facebook.com
_ga Permanent pro.se
_gid Permanent pro.se
_gat Permanent pro.se
EPiDPCKEY Permanent pro.se
_epiXSRF Session pro.se
editlanguagebranch Permanent pro.se

 

Kontakt:

Pensionärernas riksorganisation (PRO), organisationsnummer 846000-5120.
Adress Slussplan 9, 3tr, 111 30 STOCKHOLM.
Telefon nummer 08-701 67 00, e-post: medlemsregister@pro.se.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.