A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Bättre tänka efter före

Projektet Bättre tänka efter före handlar om förebyggande arbete och information om olyckor och brott.

Varje år inträffar ungefär 3 000 dödsolyckor i Sverige. Två tredjedelar av dödsolyckorna gäller äldre. Hälften av dödsolyckorna är orsakade av fall. På bara tjugo år har dödsolyckorna bland de äldsta (över 80 år) nästan fördubblats. Det visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det var också bakgrunden till att PRO tillsammans med Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) och Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) genomför projektet "Bättre tänka efter före".

Projektetär ett samarbete mellan PRO, SKPF och SPRF. Arbetet genomförs med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och support från SOS Alarm.

Projektet gäller följande områden:

1. Säkerhet i vardagen

  • Fallolyckor – förhindra onödiga sådana
  • Brand – vill vi inte vara med om
  • Brott mot äldre – vad ska du tänka på?

2. IT-säkerhet


3. Krishantering – vad gör vi för att förebygga och förbereda oss

  • Om stormar, översvämningar e.d. som innebär elavbrott eller hindrar framkomlighet på vägar eller tvingar oss att hastigt lämna hemmet!
  • Om det händer – bland annat om SOS Alarm

I projektet genomförs studiecirklar, föreläsningar och mässdeltagande. För föreläsare har vi tagit fram en broschyr: Från benbrott till inbrott – bättre tänka efter före, ett stöd till dig som föreläser/handleder om äldres säkerhet och hur du kan undvika onödiga olyckor i vardagen.

PP-presentation

Studiehandledning

Broschyren

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.