A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Välbesökt seminarium om våldet mot äldre kvinnor

Kerstin Weigl, Aftonbladet, Madeleine Harrby Samuelsson, statssekreterare, Christina Tallberg, PRO, Professor Gun Heimer, NCK samt Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Kerstin Weigl, Aftonbladet, Madeleine Harrby Samuelsson, statssekreterare, Christina Tallberg, PRO, Professor Gun Heimer, NCK samt Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd.

Vi måste börja prata om problemet. Många äldre kvinnor skäms över sin situation och här har PRO en roll att spela, sa Christina Tallberg, ordförande för PRO, som inledde seminariet.

2017-03-08  Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare hos äldreministern, talade om regeringens arbete för att våldet mot äldre kvinnor ska upphöra. Hon sa att en bra äldreomsorg kan motverka våldet, därför är satsningarna på personalen i äldreomsorgen viktig.

Gun Heimer, föreståndare vid Nationellt centrum för kvinnofrid, konstaterade att kunskap är det enda sättet att ändra attityder. Det behövs mer forskning och den måste göras förståelig för praktiker. I dag är forskningen begränsad bland annat för att forskning om våld mot äldre kvinnor faller mellan två forskningsområden.

(Klicka här för att titta närmare på bilderna i bildspelet.)

Den prisbelönade journalisten Kerstin Weigl från Aftonbladet lyfte medias viktiga roll i att bevaka dödligt våld mot kvinnor. Ofta beskrivs mord som begåtts av en man inom familjen som en familjetragedi. Det är ett ord som döljer att det faktiskt handlar om mord. De enskilda berättelserna är viktiga för att visa vad det faktiskt handlar om.

I en avslutande paneldiskussion deltog även äldreborgarrådet Clara Lindblom som berättade hur Stockholms stad arbetar för att öka kunskapen bland de anställda i äldreomsorgen om våldsutsatta äldre kvinnor. Hemtjänstpersonalen är jätteviktig och de behöver stöd och utbildning. Det ska finnas rutiner och checklistor så att hemtjänstpersonal vet var de ska vända sig om de ser tecken på att något inte står rätt till.

PRO kommer att arbeta vidare med frågorna inom ramen för folkhälsoarbetet, där studiecirklar är en viktig del.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.