A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Nu lanserar vi PRO:s nya studiematerial om hälsa - beställ den här

Nu är PRO:s nya studiematerial för hälsa möjligt att beställa från butiken. Detta material Med hälsan i behåll, handlar om att skapa förutsättningar för att kunna leva livet, hela livet, med hälsan i behåll.

2018-02-02 PRO är en del av folkhälsoarbetet i stort, såväl inom kommuner, landsting och regioner som inom våra egna föreningar och på riksnivå.

Beställ boken här!

Det går att göra mycket själv för att komma igång med, eller bibehålla, en hälsosam livsstil. Samtidigt finns yttre faktorer i samhället som påverkar hälsan. Jämställdhet, klasskillnader och vilken position i samhället vi har är sådant som påverkar hälsan. Även privatekonomin kan begränsa förutsättningarna för att kunna delta i vissa hälsofrämjande verksamheter. 

PRO:s föreningsverksamhet vilar på de två benen – påverkan och gemenskap. Påverkansdelen lyfts fram i det intressepolitiska arbetet och handlar mycket om delaktighet, inflytande och rättigheter – vilka alla är viktiga faktorer för folkhälsan. Detta arbete sker bland annat i pensionärsråd, men även på andra arenor. Gemenskapsdelen genomförs i möten och aktiviteter på alla nivåer inom organisationen – lokalföreningen, kommunövergripande samorganisationer, distrikt, samt på riksnivå. 

Aktuell forskning visar att det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. Inom PRO erbjuds stora och varierande möjligheter att engagera sig – vare sig det gäller i föreningens programverksamhet eller engagemang i intressepolitiska frågor. Förutom månadsmöten och träffar finns ett varierat utbud i PRO-föreningarnas program – från gemensamma promenader, gympa och boule till studiecirklar och andra kulturaktiviteter. Med andra ord aktiviteter som är sociala, roliga, meningsfulla och hälsosamma.  

Fakta- och studiematerialet Med hälsan i behåll kan användas på olika sätt. Materialet består av fakta om olika hälsobegrepp, folkhälsoarbete och viktiga områden som påverkar äldres hälsa. Dessutom finns en studiedel med diskussionsfrågor och tips till varje kapitel. Vare sig du vill engagera dig i en kartläggning av hälsoskillnader i ditt lokalsamhälle eller bara lära dig mer om ett hälsosamt åldrande kan du hitta mycket matnyttigt i studiematerialet. 

Med hälsan i behåll avslutas med ett förslag på en metod för hur PRO:s medlemmar kan arbeta för att informera, påverka och skapa verksamhet i de egna föreningarna kring folkhälsofrågor. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.