A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Inför en nollvision på fallolyckor!

Christina Tallberg överlämnar uttalandet till Madeleine Harby Samuelsson, som är statssekreterare till äldreminister Åsa Regnér

Christina Tallberg, ordförande PRO och NSK talade på Nordiska samarbetskommitténs seminarium: ”Förebyggande av fallolyckor och välfärdsteknologi.”

2016-10-21 Fallolyckor är ett stort samhällsproblem i Norden. Fallrisken ökar med åldern och när fler blir äldre riskerar fallolyckorna att öka. - De nordiska länderna och Nordens regeringar måste ta fallolyckorna på allvar och arbeta för att dessa förebyggs och minskar snabbt, skriver Nordiska samarbetskommittén i sitt uttalande.

I Sverige kostar äldres fallolyckor förutom eget lidande i samhället drygt 9 miljarder årligen (MSB 2015). Bland 65-79år står fallolyckorna för drygt 70 % av skadorna. För de som är 80 år och äldre ligger fallolyckorna bakom 90 % av skadorna. Under 2015 vårdades 48 035 (65 år och äldre) på sjukhus till följd av fallolyckor. Av dem var 31 600 kvinnor och 16 500 män.

PRO har under en längre tid arbetat aktivt med problematiken kring fallolyckor genom att utbilda och informera genom projektet: "Bättre tänka efter före” tillsammans med SKPF och stöd av MSB.

Vid seminariet lämnade Christina Tallberg även över NSK:s  uttalande till Madeleine Harby Samuelsson, som är statssekreterare till äldresminister Åsa Regnér.

NSK anser:
- De nordiska länderna och Nordens regeringar måste ta fallolyckorna på allvar, arbeta för att dessa förebyggs och snabbt minskar samt införa en nollvision för fallolyckor.

- Äldre personer måste ha självbestämmande och avgöra om välfärdstekniken ska användas i hemmet eller ej.

Nordiska samarbetskommittén är ett samarbete mellan åtta pensionärsorganisationer i sex nordiska länder.

Läs hela uttalandet från NSK här >>

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.