A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Äldrebarometern 2015

Kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor har försämrats sedan 2012. Samtidigt får de kommuner som aktivt involverar äldre via pensionärsråd högre betyg. Bästa kommuner för äldre att bo i 2015, enligt PRO:s medlemmar, är Svedala och Emmaboda. Det visar PRO:s nya stora äldrebarometer, där drygt 1800 PRO-medlemmar betygsatt och kartlagt 181 av landets kommuner.

2015-06-12 Det är stora skillnader mellan olika kommuner i kvalitet på boende, äldreomsorg, kollektivtrafik, tillgänglighet och information anpassad till äldres behov.  Lägst betyg får många kommuner när det gäller boendet, bland annat för dålig tillgång till trygghetsboende och tillgänglighet i det befintliga boendet. Även aktiviteter och gemenskap får lågt betyg, liksom kollektivtrafiken, med ett snittbetyg på 2,4 på en skala från 1 till 6. Högst betyg får kommunerna generellt sett för information och kommunikation, men på de få områden som får högre betyg är ökningen blygsam.

- Nu måste Sveriges kommuner ta sitt ansvar för att ge äldre bättre livsvillkor. Att just äldres boendesituation uppfattas som så dålig bekräftar Boverkets nya larmrapport om bristen på platser på äldreboenden i många kommuner. Att utvecklingen dessutom försämras på i princip alla områden är allvarligt, säger PROs ordförande Curt Persson.

Det går inte att göra någon direkt koppling mellan politisk majoritet, skattesats eller kommunstorlek och vilket betyg kommunen får i Äldrebarometern. De två bästa äldrekommunerna uppmärksammas på PROs kongress nu i helgen, 12-14 juni.

- Alla kommuner har olika förutsättningar – men det går inte att skylla dålig kvalitet på det. De som arbetar medvetet med att involvera pensionärer via pensionärsråd för att förbättra kvaliteten på boende, äldreomsorg och annat lyckas bättre än andra. Det handlar om att visa en seriös vilja att förbättra villkoren för oss äldre, säger Curt Persson.

Mer fakta om Äldrebarometern 2015

  • 1800 frivilliga PRO-medlemmar har under hösten 2014 och vintern/våren 2015 kartlagt hur 181 kommuner klarar av att ge äldre bra livsvillkor.
  • Sammanlagt 27 punkter inom åtta områden som påverkar äldres livssituation har betygsatts från 1-6: tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap och aktiviteter, deltagande och inflytande, åldersdiskriminering, information samt omsorg, vård och service.
  • Senast Äldrebarometern genomfördes var 2012.

Läs hela Äldrebarometern 2015 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.