A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leva & bo

Bra boende för äldre

Vi lever längre och friskare, och vi blir bara fler äldre. Idag är var fjärde svensk över 60 år. Det ställer nya krav på äldres boende. Trots det är det märkligt tyst i frågan om äldres boende.

Boendet och boendemiljön spelar stor roll för hur vi mår över huvud taget. Livskvaliteten är beroende av möjligheten att vara delaktig och aktiv i samhället, av att kunna ha gemenskap och kontakt med vänner och bekanta, av tillgång till stöd och service, och av att ha resurser att även på gamla dar förverkliga drömmar i stort och smått.

Därför arbetar PRO mycket med frågor om boende och boendemiljö. Genom våra prisundersökningar kollar vi utvecklingen på priserna för en genomsnittlig varukorg från matbutiken. Och just nu arbetar vi med att ta fram ett boendepolitiskt program, med krav på hur boendet ska utvecklas för att passa äldres behov och önskemål.

Olika önskemål
En undersökning bland PRO:s medlemmar om hur vi skulle vilja bo, om vi på grund av hälsoskäl, åldersskäl eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att bo kvar i nuvarande boende, visar på våra olika önskemål. En fjärdedel ville flytta till ett eget mindre boende, en fjärdedel ville till ett seniorboende, en fjärdedel ville ha ett trygghetsboende och den sista fjärdedelen ville ha ett serviceboende.

En god äldreomsorg förutsätter intresse och lyhördhet för att pröva nya arbetssätt. Etnisk bakgrund kan ha betydelse för hur man vill ha sin omsorg utformad. Måltider, religion och kultur kan betyda mycket för att ge omsorg på brukarens villkor. Hänsyn måste också tas till människors önskan om att få bo tillsammans, även i samkönade parförhållanden.

Läs mer om det Boendepolitiska programmet

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.