A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Uttalande: Vårdens arbetsgivare måste skärpa sig

Vårdens arbetsgivare måste skärpa sig om vården och omsorgen ska fungera i framtiden. Det säger PRO:s kongress i ett uttalande.

2018-06-17 Flera prognoser, bland annat från SCB, visar att vården är den bransch som kommer att ha störst brist på arbetskraft 2030 – om inte något görs för att öka intresset för vård- och omsorgsyrkena. Till detta kommer att allt för många väljer att sluta sin anställning i kommuner och landsting. 

De resurser som avsätts för vården måste öka. Många av våra medlemmar kan redan idag vittna om de brister som finns inom omsorgen.  

PRO:s kongress kräver att ansvariga politiker avsätter tillräckliga resurser för att både höja lönenivåerna och öka bemanningen inom vård och omsorg. Det krävs för att göra arbetet mer attraktivt. Statusen på vård- och omsorgsyrken måste höjas. En del i detta är att ge undersköterskor legitimation. Man måste också bli bättre på att ta tillvara på den resurs som nyanlända i Sverige utgör. 

Vi kräver också att medarbetare inom vård och omsorg ges trygga anställnings- och arbetsvillkor, får kontinuerlig fortbildning, ges tillsvidareanställning, heltidstjänster och kollektivavtal – så att de på sikt får pensioner som ger en rimlig levnadsstandard. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.