A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

PROpensionären: Säg hej till nya styrelsen!

Nya styrelsen har nu blivit vald av PRO:s kongress. Från vänster till höger: Gunnar Sandell (Stockholm, ny, ordinarie), Inger Jonasson Sjödin (Södermanland, ny, ordinarie), Curt Karlsson (Östergötland, ny, ordinarie), Margareta Jansson (Örebro, ny ers), Jan Andersson (Skåne, ordinarie), Bo Allan Johansson (Dalarna, ny ers), Christina Tallberg, ordförande PRO, Inger Persson (Västmanland, ny ers). Gun-Britt Delsvik Svensson (Norra Älvsborg, ers sen tidigare). Lisbeth Staaf Igelström (Värmland, ordinarie), Sam Wenngren (Västerbotten, ny ers), Ingela Ekholm (Göteborg, ordinarie), Bernth Johnson (Blekinge, ordinarie), Britta Håkans, (Ångermanland, ny, ordinarie) Sten Fors (Norrbotten, ordinarie, ny) Nya styrelsen har nu blivit vald av PRO:s kongress. Från vänster till höger: Gunnar Sandell (Stockholm, ny, ordinarie), Inger Jonasson Sjödin (Södermanland, ny, ordinarie), Curt Karlsson (Östergötland, ny, ordinarie), Margareta Jansson (Örebro, ny ers), Jan Andersson (Skåne, ordinarie), Bo Allan Johansson (Dalarna, ny ers), Christina Tallberg, ordförande PRO, Inger Persson (Västmanland, ny ers). Gun-Britt Delsvik Svensson (Norra Älvsborg, ers sen tidigare). Lisbeth Staaf Igelström (Värmland, ordinarie), Sam Wenngren (Västerbotten, ny ers), Ingela Ekholm (Göteborg, ordinarie), Bernth Johnson (Blekinge, ordinarie), Britta Håkans, (Ångermanland, ny, ordinarie) Sten Fors (Norrbotten, ordinarie, ny)

I juni utsåg PRO:s kongress en ny styrelse för Pensionärernas riksorganisation, sju kvinnor och sju män. Dessutom omvaldes ordföranden Christina Tallberg, och en kvinnlig personalrepresentant har utsetts – jämställt med råge alltså. Här är alla ledamöterna, drygt hälften är nya i styrelsen.

2018-10-09 När Christina Tallberg valdes till PRO:s ordförande på kongressen 2015, var det första gången i organisationens då 73-åriga historia som en kvinna tillträdde uppdraget. I juni i år valdes Christina Tallberg enhälligt om och kommer därmed att leda PRO:s arbete fram till nästa kongress, 2022.

– Jag känner  mig hedrad av förtroendet, och tror att det för många medlemmar är betydelsefullt att det finns en kvinna högst upp. 

Läs enkäten med styrelsen här!

Christina Tallberg berättar att hon reser mycket i landet och och då kommer det ofta fram kvinnliga PRO:are som vill prata.

– Utan att generalisera så tror jag att kvinnor och män har olika erfarenheter att bidra med. Tidigare har det mest varit männens erfarenheter som kommit fram, nu är det kvinnornas tur, säger Christina Tallberg.

Hon är stolt över allt det som PRO åstadkommit under de tre år hon hittills varit ordförande, bland annat att ha satt frågan med låga pensioner på den politiska dagordningen – något som i allra högsta grad berör kvinnor, eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pension än män.

Men PRO är och ska givetvis vara en organisation för alla, och inför de fyra kommande åren ser hon flera frågor som viktiga – frågor som berör båda könen i lika hög grad.

– Pensionssystemet måste förstärkas med mer pengar. Äldre måste kunna ha ett gott liv här och nu.

Utmaningen: Rekrytera fler medlemmar 

Att kvaliteten i äldreomsorgen blir mer likartad över landet, att pensionärer ska kunna få en fast läkarkontakt samt att tandvården bör ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd är andra frågor som hon tycker är angelägna för PRO att fortsätta driva.

– Vi har också en utmaning i att rekrytera fler medlemmar, och för att kunna göra det måste vi bli bättre på ett erbjuda en varierad verksamhet. 

Christina Tallberg har ett långt förflutet i folkrörelsen, på alla plan, något hon tror är en tillgång i det nygamla uppdraget som PRO:s ordförande.

– Jag ska göra mitt allra bästa för att tillsammans med styrelsen och kansliet arbeta efter kongressens beslut, och därigenom stärka och utveckla PRO till gagn för medlemmarna och andra äldre. 

Text: Åke Persson

(Enkät: Marianne Broddesson)

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.