A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

PROpensionären: Här är den stora partienkäten inför valet

Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S). Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S).

En halv dags väntan på akuten är vanligt för den som är 80 år eller äldre. Men blocken är eniga om hur väntetiderna ska försvinna. PROpensionären har frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till denna fråga, och andra frågor som är viktiga för PRO:s medlemmar. Se svaren här nedan och PRO:s kommentarer.

2018-08-28 Politiska frågor är sällan enkla. Fördelar måste vägas mot kostnader och om en grupp gynnas är det alltid en annan som anser sig förbigången. Det är nästan aldrig lätt att entydigt säga vad som är rätt och vad som är direkt fel.

Läs vår enkät här med partierna.

Men det gäller inte frågan om äldres väntetider på akuten. För svenskar över 80 är median-väntetiden nästan fyra timmar, drygt en halvtimme längre än för 19–79-åringarna, visar Socialstyrelsens senaste undersökning som kom i februari. Tio procent av de över 80 väntar i mer än åtta timmar.

När PROpensionären ställer frågor till riksdagspartierna inför valet den
9 september, och då tar upp väntetiderna på akuten, visar det sig att det råder enighet kring grundproblemet och hur det egentligen borde vara: Äldre ska inte behöva vänta så länge. Helst ska de inte ens behöva vistas på akuten.

Partiernas grundrecept mot detta är stärkt primärvård och mobila team som besöker människor i deras hem. 

Ett par partier – Liberalerna och Vänsterpartiet – understryker vikten av stärkt kompetens inom geriatrik, alltså läran om sjukdomar kopplade till åldrande. Idag är tillgången till denna kompetens ojämnt spridd över landet.

Enligt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hänger köandet ihop med vårdens tillgång på personal, och Socialdemokraterna framhåller ett löfte inför nästa mandatperiod: att tillföra sjukvården 14 000 tjänster. 

Hur detta löfte egentligen ska infrias är en fråga som inte bara Socialdemokraterna utan alla partier har anledning att grubbla över. Bristen på arbetskraft i välfärden är ett problem som kommer att växa under de närmaste åren.

Även i frågan om tillgången till kontanter går det att spåra enighet mellan partierna. 

Det är när det handlar om tunga, kostsamma frågor, som pensioner och högkostnadsskydd för tandvård, som åsiktsskillnaderna blir tydliga. Höja skatterna? Jobba längre? Helt bygga om pensionssystemet?

Det finns många möjliga vägval.

Men beträffande akutmottagningarna – en fråga med stor betydelse för livskvaliteten för den som berörs – pekar alltså alla partier i samma riktning. Så oavsett hur valet påverkar det politiska styret i 290 kommuner, 21 landsting och regioner samt i riksdagen, så borde målsättningen för alla folkvalda vara densamma:

Nu löser vi det!

Läs vår enkät här med partierna.

Fotnot: Enkäten är gjord i juni.

Text: Thord Eriksson
PROpensionären nr 6 2018.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.