A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

PRO justerar sättet att redovisa medlemsstatistik

PRO har ändrat sätt att kommunicera medlemsstatistik externt. I sak har inget förändrats. Vi är fortfarande lika många medlemmar - 360 000 pensionärer - och förblir den största pensionärsorganisationen i Sverige.

2017-10-04 PRO har många aktiva medlemmar. Inte sällan är man medlem i sin närmaste lokalförening och dessutom medlem i en så kallad konceptförening som t ex PRO Kultur eller PRO Motor utifrån intresse. Men vissa medlemmar väljer också att vara med i flera av PRO:s lokalföreningar för att få tillgång till ett större utbud av aktiviteter.

Det betyder att ett antal medlemmar har medlemskap i flera föreningar.

Det totala antalet fysiska medlemmar vid årsskiftet 2016/17 var cirka 360 000. Differensen mellan antalet medlemskap och antalet fysiska medlemmar är omkring 27 000.

– Efter diskussioner i PRO:s styrelse har vi kommit fram till att det fortsättningsvis bör vara antalet fysiska medlemmar som vi ska kommunicera - det vill säga cirka 360 000 medlemmar. Vi upplever det enklare och mer intuitivt riktigt, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare på PRO.

Som en konsekvens av den föreslagna förändringen ändrar vi även vårt etablerade sätt att rapportera medlemsstatistik till Socialstyrelsen.

– För att säkerställa att vår rapportering även fortsättningsvis upplevs som transparent och begriplig, har jag inlett en dialog med Socialstyrelsen kring PRO:s medlemsstatistik, säger Johanna Hållén.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.