A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

PRO, SKPF och SPF tilldelas två miljoner för att minska äldres ensamhet

PRO, SKPF och SPF Seniorerna har gemensamt tilldelats pengarna av regeringen för projektet som ska ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre i att söka upp andra äldre. Organisationerna ska också starta en stödtelefon, dit ensamma kan ringa och få någon att prata med.

2018-08-24 Projektet kommer inrikta sig på grupper som upplever ensamhet i större utsträckning än andra; personer som nyligen förlorat en partner, män, utlandsfödda eller personer med beroendeproblematik.

– Det är fantastiskt att vi får denna möjlighet att undanröja ensamhet och isolering. Detta är ett jätteviktigt förebyggande arbete och dessa pengar gör det möjligt att att fler kan arbeta med att bryta ned äldres ensamhet, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Social isolering är en hög riskfaktor för psykisk ohälsa. Flera studier visar att ofrivillig ensamhet och social isolering är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och till och med en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Med stigande ålder blir de sociala relationerna ofta färre och det sociala stödet minskar.

– Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt vilket lätt blir en negativ spiral med mer isolering. Att kunna ringa anonymt och prata med någon kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa och lindra känslan av ensamhet, säger äldreminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Upplevelsen av ensamhet är vanligt förekommande hos äldre personer över 65 år. En ökad upplevelse av ensamhet kan påverkas av att till exempel ha mist en livspartner, att man saknar meningsfulla fritidsaktiviteter i sitt liv och/eller att vara sjuk med flera olika diagnoser. Socialstyrelsens undersökningar visar att totalt 58 procent av de äldre med äldreomsorg uppger att de besväras av ensamhet, varav 43 procent ibland och 15 procent ofta (Socialstyrelsen 2016). Som en pensionärsorganisation har vi goda möjligheter att även nå äldre som ännu inte har kontakt med äldreomsorgen. 

– Vi gör redan mycket inom PRO - men nu kan vi utveckla arbetet mycket mer, säger Christina Tallberg, PRO:s ordförande.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.