A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

GysingeAkademin 2016

GysingeAkademin 2016 hölls på PRO:s folkhögskola den 13-14 oktober. I år med temat integration och mångfald.

2016-10-18 PRO:s ordförande Christina Tallberg inledde med att hälsa alla välkomna och slog fast att PRO ska vara en röst för alla pensionärer i Sverige men då måste våra medlemmar också avspegla samhället.

Hédi Fried som överlevt både Auschwitz och Bergen­ - Belsen uppmanade att ta lärdom av historien. Tar vi inte emot det nya kommer Sverige inte att kunna blomstra och då lämnar de unga landet. Hennes önskan är att ungdomarna ska ärva ett land fullt av möjligheter och utan hat. Hon sa ” År 2016 är en kokong. Vad ska födas ur denna kokong? Blir det en giftspindel som 1936 eller vacker fjäril?”

Ingvar Carlsson, tidigare partiledare och statsminister (S) påminde om alla folkvandringar genom historien, det vi ser nu är inget nytt. Orsakerna är samma, då som nu. Det handlar om krig och oro om klimat och brist på mat och vatten. Folkvandringar kommer att fortsätta under överskådlig tid. Han talade om främlingsrädslan. Den rädslan måste vi ta kol på, den är ogrundad och onödig.

Bengt Westerberg, tidigare partiledare och socialminister (L) berättade om hur han på 50-talet faktiskt trodde att vi dragit lärdom av historien. Det var självklart för mig att hjälpa flyktingar, sa han. Men nu väcks tanken på ”vi och dom” till liv igen. Det tar sig uttryck i främlingsfientliga partiers framgångar och i ett hämningslöst näthat.

EXPO:s ordförande Charles Westin, som forskat kring migration, rasism, mångfald och etniska relationer, både i Sverige och internationellt, beskriver integration som en mångsidig social process som sträcker sig över ett flera generationer. Han slog fast att arbetsplatsen och skolan är de primära integrationsarenorna. Han förvånade många när han visade att svensk integrationspolitik i europeiska studier framställs som lyckad. Det är en ovanlig bild i den svenska debatten.

Centerpartiets vice partiledare Anders W Johnsson talade om vikten av ledarskap. Att säga nej till de som pekar ut en grupp som syndabockar. Monica Jacobsson, socialdemokrat från Sandviken, talade om praktiskt integrationsarbete. Hennes övertygelse är att kommuner som tar emot flyktingar – kommer bli de framgångsrika i framtiden.

Den andra dagen på GysingeAkademin ägnades åt att lyfta konkreta exempel på hur man kan arbeta med integration. Rättviseförmedlingen, Röda Korset, ABF och Invitationsdepartementet var inbjuda för att dela med sig av sina erfarenheter. Efteråt följde en diskussion om hur PRO kan arbeta med frågorna framåt, tillsammans med framförallt representanter från distrikten.

GysingeAkademin är avstampet för ett mer aktivt arbete med integrationsfrågor. Nu arbetas ett studiematerial fram som ska leda till diskussion och verksamhet i landet.

Fotograf: Patrik Lundin

Christina Tallberg, ordförande PRO

Hédi Fried, författare och psykolog

Ingvar Carlsson, f.d. statsminister

Bengt Westerberg, f.d. partiledare

Charles Westin, forskare

Anders W Jonsson, riksdagsman (C)

Monica Jacobsson, kommunalråd (S)

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Läs alla villkor