A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Glöm inte upphovsrätten när du publicerar bilder på pro.se

Upphovsrätt. Upphovsrätt.

Grundregeln är att du aldrig får ta en bild från internet. Det kan finnas undantag om fotografen uttryckligen skriver att bilden är fri att använda, eller om du kommit överens med fotografen om detta, eller att licensen för bilden tillåter att du använder bilden. Om du gör fel kan PRO få betala stora summor i böter.

2019-03-25 Wikimedia commons har ett stort arkiv av bilder där användningen är fri. Men läs alltid begränsningarna av licensen eller upphovsrätten för den enskilda bilden. Vissa licenser medger publicering men inte att du ändrar bilden eller dess sammanhang från det ursprungliga. I de flesta fall är det bäst att uppge fotografen/upphovsmannens namn i bildtexten.

Exempel på en licens som är bra att leta efter i sådana här sammanhang är Creative Commons CC0 även känd som CC zero. ”Du får ladda ner, ändra, distribuera och använda dem royaltyfritt till vad som helst, till och med i kommersiella sammanhang. Upphovsmannen behöver inte anges.”

I vissa fall kan det vara motiverat med att publicera en så kallad skärmdump på hemsidan. Det är alltså en avbildning av vad som finns på din skärm och används ibland på PRO:s hemsida för att skilda mediernas rapportering kring aktuella frågor där PRO medverkat.

Organisationen Tidningsutgivarna, TU, skriver så här om ämnet:

”Sedan 1 juli år 2005 finns ett uttryckligt undantag i 20 a § i upphovsrättslagen som tillåter just användning av fotografier som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild. För den som vill utesluta risken för att bli anklagad för upphovsrättsintrång gäller därför att vid användande av skärmdumpar i vilka fotografier ingår, antingen skaffa publiceringsrätten till fotografierna eller att se till att fotografierna dels är så små att de som de avbildar knappt är urskiljbart, dels att fotografiernas storlek i förhållande till skärmdumpens storlek är så liten att de proportionellt sett kan anses utgöra “en oansenlig del av bilden” (skärmdumpen).”

Grundregeln är som vanligt att fråga om lov till att publicera skärmdumpen, och använd skärmdumpen mer för att avbilda kontexten snarare än att fota av en hel bild.

Upphovsmannen har lagt ned tid och möda på sitt arbete och om du inte har rättigheterna att publicera hans bilder kan PRO tvingas till kännbara böter. Så dubbelkolla alltid att du har rätt att publicera bilden på hemsidan innan du lägger ut den.

Behöver du gratis bilder? Se länktips nedan:

Wikimedia commons (enkelt, kräver ingen inloggning)

Googles avancerade bildsökning (möjlig att filtrera efter licens)

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.