A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Fråga PRO: Så får du ett gott värdskap i lokalföreningen

Danne Karlsson, studier och verksamhetsutveckling i distrikten. Danne Karlsson, studier och verksamhetsutveckling i distrikten.

Många förknippar PRO med gemenskap, att umgås och att göra roliga och utvecklande saker tillsammans. För nya medlemmar är lokalföreningen ofta den första kontakten med PRO. Här tipsar PRO:s Dan Karlsson som jobbar med studier och verksamhetsutveckling, om hur mötet mellan förening och medlemmar blir så bra som möjligt.

Varför är det så viktigt att få människor att känna sig hemma i PRO?

2018-02-24 Svar: Det är egentligen alltid viktigt att visa ett gott värdskap. Oavsett situation och organisation. I PRO är det speciellt viktigt eftersom vi förknippas med just gemenskap. När vi frågar icke-medlemmar om vad de tänker när de hör namnet PRO så anges gemenskap högt upp på listan. Att man gör roliga, intressanta och utvecklande saker tillsammans.

Hur kan man få nya medlemmar att känna sig välkomna i sin lokalförening?

Svar: Återigen handlar det om ett gott värdskap. När det fungerar som bäst blir den nya medlemmen uppringd och hälsad välkommen av ett kontaktombud. Ombudet frågar den nya medlemmen om förväntningar kring medlemskapet och om det är något speciellt som intresserar. 

Här är det också bra att passa på att bjuda in till någon aktivitet som föreningen har i närtid. En resa, friskvårdsaktivitet, dans, pubafton eller något annat som är aktuellt.

Vad ska man helst undvika i mötet med nya medlemmar?

Svar: Man får bara en chans att göra ett första intryck. Om den nya medlemmen inte blir sedd, inte känner sig välkommen. Om det första den nya medlemmen råkar ut för är bokade stolar på mötet. Då är risken stor för att hon eller han avslutar sitt
medlemskap. Det är egentligen lätt avhjälpt. Det handlar om att den nya medlemmen ska mötas av den absoluta motsatsen till detta.

Om någon är missnöjd och vill hoppa av, vad kan man göra?

Svar: Det är viktigt att kontakta den som vill lämna PRO-föreningen för att ta reda på orsaken till att man valt att avsluta sitt medlemskap. Det är synpunkter som kan vara mycket viktiga för att utveckla verksamheten i föreningen. Det är inte ovanligt att man efter ett samtal väljer att fortsätta sitt medlemskap. 

Om man ändå väljer att lämna är det viktigt att tacka för den tid som varit och hälsa personen välkommen tillbaka igen. Om anledningen till exempel är att verksamheten inte motsvarar förväntningarna, tycker jag att man ska erbjuda personen ett medlemskap i en annan PRO-förening på orten. 

Hur kan man fånga upp olika åsikter och önskemål?

Svar: Här finns en mängd verktyg som kanske borde användas oftare. En viktig funktion är kontaktombudet. Ett ombud är ofta ansvarigt för att hålla kontakt med ett förutbestämt antal nya och gamla medlemmar. Ombudet är för det mesta själv aktivt i föreningen och kan passa på att fråga om önskemål på fikapausen under medlemsaktiviteterna.

Att göra en ”bikupefråga” under medlemsmötet är också effektivt. Man kan till exempel ge mötesdeltagarna i uppdrag att i mindre grupper ta fram förslag på tre aktiviteter som inte gjorts på länge, eller är helt nya.

Hur kan man nå människor med utomnordisk bakgrund?

Svar:   Detta är en utmaning för PRO. Idag är PRO en uttalat etniskt svensk pensionärsorganisation. Det är väl så med folkrörelser som PRO att man är traditionsbärare. Verksamheten och mötesformerna följer vissa mönster som hängt med sedan decennier. 

Ett bra sätt att bygga broar för gemenskap och förståelse är att söka samarbete med vårt studieförbund ABF. De flesta etnokulturella organisationer är medlemmar i ABF eller har samarbetsavtal. I ett sådant samarbete kan man ordna möten och mötesplatser för att bygga just broar. Kultur är ett bra sätt att mötas, samtal är också viktiga.

Hur kan man se till att verksamheten passar alla?

Svar: En viktig ingång är att man i föreningarna inser att det finns flera pensionärsgenerationer i PRO. I en liten förening där alla känner alla är det kanske inget problem. När föreningen blir större är det viktigt att det finns verksamhet för både yngre och äldre medlemmar. 

Tydligast är det kanske inom kulturområdet och musik. Föreningsmedlemmen som nu är 85 år dansade swing som 15-åring och diggade Glenn Miller och Louis Armstrong. Den som blir pensionär idag hade husgudar som Tages, Hep Stars och The Supremes som 15-åring. 

Man ska dock komma ihåg att mycket av det PRO erbjuder inte är generationsspecifikt. Dessutom visar det sig när vi undersöker, att 93 procent av medlemmarna är nöjda. 

Vilka är de bästa tipsen för att kommunicera digitalt?

Svar: Här erbjuder informations- och kommunikationstekniken en mängd möjligheter. Fler och fler PRO-distrikt och föreningar startar facebookgrupper där man kommunicerar, och informerar om aktiviteter. 

Hemsidan är också ett fönster om det används rätt. Vårt medlemssystem Hjördis öppnar möjligheter att nå medlemmar via e-post, under förutsättning att man sett till att få e-postadresser av medlemmarna. Ett bra sätt är att få fler medlemmar att gå in på ”Mina sidor” och lägga in uppgifter.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.