A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

Delta i PRO:s intressepolitiska kurs

Starka röster, friska tänder och så en bra pension! PRO:s intressepolitiska kurs för dig som vill engagera dig PRO är en stor folkrörelse med många aktiva röster över hela landet. Det är en styrka som få andra organisationer kan matcha. Tillsammans arbetar vi för att förbättra levnadsvillkoren för Sveriges pensionärer. Ju fler vi är som engagerar oss i samhälls-debatten, desto större möjlighet har vi att få igenom PRO:s krav.

2017-11-17 Kursens syfte och mål Vi vet att det är många som vill vara med och påverka det intressepolitiska arbetet, men inte riktigt vet hur man ska gå till väga. Därför bjuder PRO och PRO:s folkhögskola in till en kurs för att öka kunskaperna om de intressepolitiska frågor som PRO driver och samtidigt ge verktyg för att driva frågorna mot politiker och beslutsfattare.

Kursinnehåll

Vi möts under en vecka i slutet av januari på PRO:s folkhögskola i Gysinge, där du får stärka dina kunskaper om PRO:s påverkansarbete inom områden som till exempel pensionärers ekonomi, äldres hälsa, vård och omsorg samt konsument-politik. Veckan varvar teoretiska kunskaper med praktiska övningar om hur frågorna kan kommu-niceras med politiker och beslutsfattare. 

PRO:s sakkunniga medverkar

Kursveckan inleds av Johanna Hållén, förbunds-sekreterare, som föreläser på temat: ”PRO – pen-sionärernas röst i debatten”. Resten av veckan medverkar sakkunniga från PRO riks: Anders Thoré – pensionsfrågor, Anna Werkelin Ahlin – hälso- och sjukvårdsfrågor, Susanne Öhrling –äldreomsorgsfrågor och KPR samt Ola Nilsson –hälsa och friskvård och konsumentpolitik. Under kursen ges många möjligheter till social samvaro och friskvårdsaktiviteter.

Kursinformation

PRO:s Intressepolitik, kurs nr 48.
Datum: 29/1 – 2/2, 2018.

 

Välkommen med din anmälan.
E-post: kurser@pros.fhsk.se
Hemsida: www.pros.fhsk.se
Tel: 0291-212 23

Läs hela vårprogrammet här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Läs alla villkor