A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiviteter

Medlemsmöte 2018-10-22

Under gårdagens trivselträff höll vi även ett medlems- och budgetmöte.

Hans presenterade verksamhetsplanen för 2019. Vi kommer bland annat att återuppta mingelträffarna, om än inte lika ofta som tidigare. Två träffar per termin är inplanerade, i februari respektive maj. Vi kommer också att ha några hemliga resor (tidigare kallade kafferesor) under våren, samt en informationsträff och fem trivselträffar. Äldreresan blir sannolikt den 11 juni.

Rina informerade om 2019 års budget. Vi behöver förstärka kassan för att inte "gå back" och röstade därför ja till en höjning av medlemsavgiften med 30 kronor 2019. Av en medlemsavgift på 300:- får föreningen ut 60:- per medlem. Av dessa 60:- betalar vi sedan 28:- till SAM-organisationen, 2:- till Gysinge, 1:- till ABF. Då återstår 29:-. Utskick av Pensionären kostar 10:- per medlem, återstår alltså 19:- per medlem och år!

Vi fick också en trevlig musiktimma under mötet. "Pecke Polis" från Enköping sjöng, spelade gitarr och berättade anekdoter från sitt långa liv som polis.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.