A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nyheter

Framtidsfullmakt

Så funkar den nya lagen 2018 om fullmakter

Den nya sortens fullmakt börjar gälla juli 2018.Den nya sortens fullmakt börjar gälla juli 2018.

Tidigare har en fullmakt inte alltid hjälpt om ens make/maka blivit väldigt sjuk och man exempelvis velat sälja huset. Men 1 juli ändrades lagen och nu ger framtidsfullmakter nya möjligheter.

2018-01-22 Med en fullmakt kan en annan person företräda dig i olika situationer. Det

kan handla om allt från att ta ut pengar och betala räkningar, till att vara med vid en bouppteckning eller sälja huset.

Du skriver ett papper där du anger vad innehavaren av fullmakten får göra och när, och det fungerar bra i många fall. Men inte om den som skrivit fullmakten inte längre har ”rättslig handlingsförmåga”.

Med det menas att man inte längre har förmåga att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Då kan en vanlig fullmakt vara värdelös. Den kan bara ge innehavaren samma behörighet som den som gett ut fullmakten har.

Faktaruta, PROpensionären.Faktaruta, PROpensionären. 
Är den personen inte mentalt kapabel, så kan det vara kört. Men i april i år antog riksdagen en ny lag om framtidsfullmakter. Det är en annan sorts fullmakt som bara gäller om fullmaktsgivaren förlorar sin rättshandlingsförmåga. Med en sådan kan du på förhand försäkra dig om vem som ska ta hand om din ekonomi, och andra liknande spörsmål, om du inte längre klarar av att göra det själv.

Det kan hända om du till exempel får en stroke, hamnar i koma, blir dement, psykiskt sjuk och så vidare. Då får den som namnges i framtidsfullmakten fatta besluten i ditt ställe.

Giltlig från första juli

Den nya lagen började gälla 1 juli i år och Sofia Kolmodin, advokat på advokatfirman Lawcom i Göteborg, välkomnar den.

– Den ger ökad makt att skräddarsy en lösning som passar en själv. Tidigare kunde man bli lurad att tro att en vanlig fullmakt räckte för att utse vem som skulle bestämma för ens räkning om man blev allvarligt sjuk. Men det fanns alltid risk att den skulle ifrågasättas, säger hon.

Inte ens en så kallad generalfullmakt, som ger fullmaktshavaren rätt att företräda en i alla angelägenheter, ger en självklar behörighet om fullmaktgivaren själv inte är i stånd att fatta besluten. Istället är det en god man eller en förvaltare som tar över i det läget.

Faktaruta, PROpensionären.Faktaruta, PROpensionären.
Med en framtidsfullmakt är det annorlunda. Om du blir sjuk får den som du angivit i fullmakten fatta besluten åt dig. Du väljer själv vem du vill ge förtroendet.

På så vis stärks ditt självbestämmande och möjligheten att planera framtiden. Du kan bättre behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig.

– Lagen skyddar den som är oförmögen att fatta egna beslut och det är bra. Och det gör den oavsett om det sker genom en framtidsfullmakt, en god man eller en förvaltare.

Nya behörighetsregler

Den nya lagen har dessutom kompletterats med behörighetsregler för anhöriga, som får rätt att fatta samma beslut som en framtidsfullmakt annars kan ge.

– Det gäller därför att noga tänka efter i förväg vem man vill ska före-träda en om man blir dålig. Vill man inte att anhöriga ska göra det så är det viktigt att skriva en framtidsfullmakt och uppge någon annan istället, säger Sofia Kolmodin.

 Hon råder alla som vill skriva en fullmakt att prata med ett juridiskt ombud först.

– Det är så mycket som kan bli fel om man skriver fullmakten själv. Utformningen och villkoren har stor betydelse för hur fullmakten sedan kan användas, säger hon.


TEXT: ANNA BJÖRE
PROpensionären nr 1, 2018.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.