A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Information

Föreningens policy

Vår verksamhet

Vi håller medlemsmöten / trivselträffar var fjortonde dag enligt det program som finns på hemsidan, i foldern pensionären eller på utdelade programblad som delas ut vid trivselträffarna.
Som regel är det någon spelman/män som underhåller och kaffe och bröd serveras. Vi försöker att alltid informera om vad som tilldragit sig på PRO centralt, Distriktet och Samorganisationen. På hösten är det ett av mötena som bland annat fastställer verksamhetsplan och budget för kommande år.

På respektive års vårsäsong har vi möjlighet att delta i en lokal frågetävling för att utse ett dingtunalag om tre personer som får delta i en frågesport, där samtliga PRO föreningar i Västerås deltar. Lyckas laget bra så går vi vidare till distriktsfinal som kanske leder till Stockholm och nationella finalen.

På höstsäsongen är två av träffarna vikta för lite mat och efterföljande dans. På våren är påskfesten, den trivselträff som avslutas med dans efter påskbordet.

Varje möte / trivselträff så säljs lotter där vinsterna som regel är blommor. Vid julbordet men även påskbordet finns ett lotteri med av medlemmarna skänkta vinster förutom blomlotteriet.

Vi försöker tillfredställa Era önskemål vad gäller studiecirklar, studiebesök, resor och andra aktiviteter.

Har Du idéer eller kan underhålla så tar vi tacksamt emot förslag, som med fördel kan läggas i förslagslådan.

Allt som serveras är i princip hembakat respektive hemlagat, något som våra duktiga värdinnor  Ulla Andersson och Christin Nymark med Louise Elfstrand som reserv, ombesörjer.

För att hålla ner lokalkostnaden genomför vi invändig städning var 4:e och 5:e vecka under året.

Vår lokal  
Vår möteslokal  

Vårt Upptagningsområde

 Vårt Upptagningsområde

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.