A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

********************************************************************

 

 

Alla distriktsaktiviteter i Västmanland är inställda till och med

april månad med anledning av smittrisken av coronaviruset.

Information 1 april

PRO distriktets arbetsutskott har telefonkonferens varje vecka för att följa upp utvecklingen av Coronaviruset och vid senaste mötet den 31 mars var läget oförändrat. Alla distriktsaktiviteter i Västmanland är i inställda till och med 30 april och alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs också in med anledning av smittorisken av coronaviruset.

Distriktet hälsar till alla förtroendevalda och medlemmar och uppmanar alla att försöka hitta andra former för gemenskap än fysiska möten och för att hålla kontakt med varandra då den mänskliga kontakten är viktig och att vi tillsammans kan göra tillvaron lite ljusare för varandra i denna svåra tid, och framförallt bidra till att smittan inte sprids och att flera drabbas.

Tips på förslag till att hålla kontakt och andra former för gemenskap:

· Starta ringkedjor

· Starta facebook-grupper

· Använd Teams (digitalt mötesrum)

PRO riksorganisation ger dagliga tips och råd på hemsidan www.pro.se.

För den som inte har tillgång till internet kanske en vän kan vidarebefordra idéerna per telefon?

Nordic Lottery har tillsammans med PRO:s styrgrupp beslutat att de ställer in halvårsredovisningen helt på grund av det rådande samhällsläget och den ovissheten kring hur länge det kommer att pågå. De vill med detta undvika att personer i riskgrupp för Covid-19 utsätts för smittorisk till följd av att de behöver lämna in sina redovisningar.

Distriktet står bakom det beslutet och följer därmed deras exempel, vilket innebär att distriktet endast kommer att genomföra slutredovisning detta år och den sker då i december.

Vid positiv utveckling kan nuvarande bedömning komma att ändras.

Åtgärderna görs av omsorg för PRO:s medlemmar och alla andra som utgör riskgrupper för Coronaviruset. Det handlar inte om att skrämma upp någon i onödan, utan är en del av vårt förebyggande arbete.

Var rädda om er.
Med vänlig hälsning
PRO distriktet VästmanlandFolkhälsomyndigheten uppmanar personer som är 70 år och äldre att stanna hemma och att begränsa sina nära kontakter med andra människor så långt som det bara är möjligt.

PRO står bakom myndighetens rekommendationer och har därför ställt in och skjutit fram aktiviteter i hela organisationen och PRO distriktet Västmanland utökar tiden för inställda distriktsaktiviteter under hela april månad.

Alla distriktsaktiviteter i Västmanland är i nuläget inställda till och med 30 april med anledning av smittorisken av coronaviruset.

Vi försöker i stället hitta andra former för gemenskap än fysiska möten och för att hålla kontakt med varandra och våra medlemmar då den mänskliga kontakten är viktig.

Distriktet uppmanar föreningarna att hålla kontakt med sina medlemmar.

Hör gärna även av er till andra föreningar och distriktets styrelsemedlemmar med förslag.

 

PRO riksorganisation ger dagliga tips och råd på hemsidan www.pro.se.

För den som inte har tillgång till internet kanske en vän kan vidarebefordra idéerna per telefon?

PRO distriktets arbetsutskott följer utvecklingen noggrant och vid positiv utveckling kan nuvarande bedömning därför komma att ändras. Åtgärderna görs av omsorg för PRO:s medlemmar och alla andra som utgör riskgrupper för Coronaviruset.

Det handlar inte om att skrämma upp någon i onödan, utan är en del av vårt förebyggande arbete och om vi hjälps åt så kan vi tillsammans göra tillvaron lite ljusare för alla PRO:s medlemmar i denna svåra tid, och framförallt bidra till att inte smittan sprids och att flera drabbas.

Var rädda om er.

 

PRO skärper rutiner med anledning av  coronaviruset


Läs mer

Information 


På grund av att regeringen nu har fastställt förhöjt smittläge av Corona-viruset, vidtar PRO-distriktet i Västmanland ett antal åtgärder för att försöka förhindra att smittan sprids inom organisationen. 

I takt med att risken för att drabbas av Corona-virus har ökat och eftersom gruppen äldre tillhör de mest utsatta och sårbara,  har nu distriktsstyrelsen tagit följande beslut: 

att     PRO-distriktets årsmöte i Surahammars Folkets Hus, flyttas till den 25 juni 2020. 
         Distriktets alla aktiviteter under mars månad ställs in.
         Ordförandekonferensen den 5 maj ställs in. 

att     alla föreningar i Västmanland, som ännu inte haft sitt årsmöte, rekommenderas att flytta
         det till ett senare tillfälle
. 

att     föreningarnas styrelser tar kontakt med distriktets aktivitetsansvariga för att diskutera,
         vad som lämpar sig bäst vid planerade aktiviteter. Detta med avseende på antalet
         medlemmar som ska samlas och om man eventuellt bör ställa in och senarelägga
         aktiviteten
.

att     det är viktigt att informera föreningsmedlemmarna om det egna ansvaret.
         Har man en inneliggande sjukdom eller är man förkyld, bör man inte vistas ihop
         med
 andra under de närmaste veckorna och man bör noggrant följa
         händelseutvecklingen
. 

Distriktet uppmanar föreningarna att hålla kontakt med andra föreningar! Hör också av er till distriktets styrelsemedlemmar eller till undertecknad, så hjälps vi åt att lösa problem som uppstår! 

Det viktiga är att vi tillsammans hittar former för att hålla kontakt med varandra och former för hur vi kontaktar våra medlemmar. Kom gärna med förslag till distriktet! Den mänskliga kontakten är särskilt viktig just nu och PRO som organisation finns till för våra medlemmar, här och nu. 

Dessa åtgärder görs för att PRO Västmanland tar ansvar i den uppkomna situationen. Det handlar inte om att skrämma upp någon i onödan, utan är en del av vårt förebyggande arbete. 

PRO-distriktet kommer att uppdatera hemsidan med lägesinformation, varje onsdag från och med, onsdagen den 18 mars 2020. 

Har du frågor eller tankar så skicka ett e-mail:
info@vastmanland.pro.se

Med vänlig hälsning
PRO distriktet Västmanland 

Inger Persson
Distriktsordförande
Tel nr: 070-549 28 76 

********************************************************************

PRO Informerar mars 2020 - Extranummer 1

Ett par promenerar i skogen med sin hund
En skogspromenad är uppfriskande.FOTO: Anneli Nygårds

Hej, med anledning av den rådande situationen i vårt samhälle så kommer ett extranummer av PRO Informerar.


PRO:s intranät

Här kan du logga in och hitta alla nummer av PRO informerar. Du kan även hitta annan värdefull information om t ex studiematerial, förtjänsttecken och kursmaterial. Logga in på intranätet via PRO:s hemsida 

https://pro.se/Medlem/Logga-in/. Logga in som förtroendevald; användarnamn: pro och lösenord: pensionaren.

 


PRO:s Kontaktombud och ringkedjor för gemenskap och omsorg om varandra

PRO har en ganska stor grupp medlemmar som står utanför den digitala världen och därmed är svåra att nå via sådana plattformar. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

PRO:s kontaktverksamhet har blivit ännu mer viktig i samband med utbrottet av Coronaviruset. De flesta föreningar ställer nu in sin ordinarie mötesverksamhet som i vanliga fall är en viktig kontaktyta för många. Alla PRO:s föreningar, med styrelsen i spetsen, uppmuntras nu därför att på ett aktivt och organiserat sätt skapa och bibehålla kontakten med medlemmarna.

Sätt samman ringkedjor för att skapa kontakt med medlemmarna som är i behov av den. Använd telefonen i första hand men självklart fungerar även e-post och sms för dem som har tillgång till dessa media. Folkhälsomyndigheten avråder från personliga besök.  

Organisera ringkedjor
• Ring upp medlemmen och fråga hur läget är, bara att få prata med någon kan kännas skönt.
• Det behövs inga långa samtal, det viktigaste är att man bryr sig.
• Behöver personen hjälp med något (utifrån vad som är möjligt att hjälpa till med)?
• Vill personen bli uppringd igen? Kom överens om en tidpunkt!