A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Maj månadsmöte 2019

Per Strand SCA

Per Strand informerade om framtidsplanerna för Obbolafabriken på månadsmötet i maj. Mötesdeltagarna fick också möjlighet att ställa frågor till "Fråga doktorn" programmet då SVT fanns på plats.

2019-06-04 Många mötte upp på PRO Obbolas senaste månadsmöte när SCA-chefen Per Strand hade föredrag om projektet Aurora, dvs den nya planerade utbyggnaden av fabriken i Obbola. Ordförande Astrid Waller hälsade honom välkommen.

De råvaror som används idag är massaved, flis och returpapper. SCA Obbola står för 37 % av den växande världsmarknaden för papper och kartong, främst till Asien och speciellt till Kina men även några procent till Europa. Den växande marknaden för kartong beror främst på internet-handeln som skickar ett och ett paket till köparna och där Obbola har 10 % av Europamarknaden. Även delar till bilindustrins komponenter kommer i papplådor.

Vad händer framåt? De har planerat att bygga ut med en ny pappersmaskin som är viktigast för detta projekt men även ny returfiberlinje, Massaugn, biorening med ytterligare en bassäng, nytt maskinhus, insatser i sodapannan och en liten utbyggnad i fiberlinjen. Frakten av produktionen sker via hamnen i Holmsund.

Vad krävs för att kunna göra denna utbyggnad? Det krävs en miljödom, som alltid i sådana utbyggnader och det krävs detaljplan och bygglov för att kunna ta beslut om utbyggnaden vilket inte idag är genomfört men som planeras under 2019. Man måste även dra transportvägar på fabriksområdet under tiden för att inte störa Linjevägen. I projektet finns två alternativa vägar; antingen krav att bygga inom tidigare detaljplan eller att få förändra detaljplanen vilket är enklare och billigare. Man räknar med att ha 600 entreprenörer under byggtiden och för det krävs baracker. Publiken fick ställa frågor, tex om flyttning av förråd. Om ombyggnaden inte blir av så fortsätter verksamheten och det gör den. Vid frågan om utsläpp i framtiden säger Per Strand att det har de jobbat med i sodapannan under 10 år med stora investeringar och Obbola har presenterats som en förebild och tryck på andra fabriker. Det som tillkommer är utbyggnad av biorening med 50% och renseriet har man gjort till 2/3 och fortsätter hela vägen ut. Obbola har en fördel med att äga egna råvaror vilket andra inte har tillgång till på samma sätt. Vidareförädling är inte aktuellt nu eftersom frakter av detta skulle vara mycket dyrt.

Astrid Waller tackade Per Strand som lovade komma igen för mer information när utbyggnaden har kommit igång.
Astrid Waller gav medlemmarna möjlighet att under fikat fylla i papper för önskade aktiviteter framåt där friskvårdsaktiviteter prioriteras.Vinster för lotteriet drogs. 

Tobias från SVT presenterade sig och ville ha frågor från deltagarna till höstens ”Fråga-doktorn-program i TV. Några nappade på den möjligheten.

Astrid Waller tackade alla och påminde om kommande PUB-afton och passade på att önska en trevlig sommar.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.