A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arbete hemma, en utställning om det ideala hemmet.

PRO Teg har i samverkan med ABF besökt Kvinnomuseét i Väven, Umeå. Här på bilden ses guiden tala om konstnärens tankar rörande sin utställning PRO Teg har i samverkan med ABF besökt Kvinnomuseét i Väven, Umeå

PRO Teg har nyligen erbjudit sina medlemmar att ta del av Kvinnohistoriska muséets utställning Arbete Hemma. Guiden Kristina Ahlenius informerade om hur konstnären Petra Hultman tänkt rörande sin utställning som handlar om husmodersidealets framväxt under 1950-talet. Efter guidningen och egen tid samlades gruppen och fikade samt diskuterade de intryck utställningen gett och hur det ser ut idag med hushållsnära tjänster.

2019-05-28 Rummet besökarna trädde in i var mörklagt med envisuell berättelse längs ena sidan där den hemarbetande kvinnan ses i olika videosnuttar i arbetande situationer, som matlagning, tvätt, städning, barnskötsel mm. Detta gav ett starkt intryck av vilka kunskaper som den dåvarande kvinnan måste ha skaffat sig.  Längs väggarna var uppslagna av lampor upplysta husmoderslexikon med innehållsrik information för husmodern. Besökarna hade även möjlighet att bläddra i dessa.

Kvinnomuseet i Umeå guiden talar om konstnärens syn på sin utställning Arbete hemma för PRO Teg
Guiden berättade att efter andra världskrigets slut blev hemmet kvinnans ansvar.  Det uppstod en idealbild av hur ett hem borde skötas, gällande, mat, barn tvätt och städ.  Utställningen ”Arbete hemma” är en hyllning till den då hemarbetande, obetalda kvinnan som på så många sätt som möjligt skulle skaffa kunskap för att det ideala hemmet skulle bli verklighet.

Tekniken utvecklades och nya hushållsmaskiner uppfanns för att hjälpa husmodern. Mellan 1951 och 1976 gjordes även instruktionsfilmer, av företaget Husmodersfilmer AB, som visade på hur man bör sköta sitt hem. Dessa visades på bio före filmen du valt att se.

Husmoderslexikon gavs ut mellan 1949-1965, dessa skulle vara till hjälp vid olika tillfällen när problem uppstod, eller som instruktioner till husmodern. 

Samtal och reflektioner av utställningen Arbete hemma
Besökarna från PRO Teg samlades efter guidningen och fikade, därefter delades en sammanfattning ut av konstnärens Petra Hulmans tankar med utställningen.  Alla fick tid att begrunda sina intryck, vilka minnen man har av sin mamma, mormor och farmor. Någon pratade om det dubbelarbete många kvinnor i generationen efter husmodern haft, att både sköta jobb och hem. En annan om den hierarki som tidigare fanns i samhället, där det ändå inte är lika tydligt nu.  Hembiträden var en del kvinnoarbetet för de som hade råd.  Idag kan man köpa hushållsnära tjänster som någon får betalt för att utföra. Den kunskap som ändå finns kvar av hemarbetet är viktigt att bevara för nästa generation.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.