A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bli medlem

Vill du bli medlem i PRO Ersboda?

Medlemscafé Medlemscafé

Alla som uppbär någon form av pension kan bli medlemmar i PRO. Det gäller ålderspension, sjukersättning (tidigare benämnd förtidspension), avtalspension, änkepension, efterlevnadspension. Dessutom kan den som själv ännu inte är pensionär men som är maka, make eller sambo med en medlem bli medlem i PRO.

Som medlem stöder du PROs arbete för att påverka pensionärernas villkor i samhället och du får dessutom många medlemsförmåner.

Vi vill att vår verksamhet ska präglas av gemenskap, lärande, utveckling och glädje och där du som medlem trivs och vill delta. Vi tar därför med intresse emot dina tankar och synpunkter i syfte att ytterligare utveckla och förbättra föreningens verksamhet.

Du kan endera fylla i en medlemsansökan direkt genom att klicka på den här länken: Länk till medlemsansökan>>  eller kontakta Gretha Gustafsson, tel 070-398 0258, gretha.gustafsson@gmail.com så rapporterar hon in dina uppgifter i medlemssystemet.

Vill du bli medlem i PRO Ersboda anger du det i meddelanderutan.

Välkommen!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.