A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nyhetsarkiv

PRO Umeå samorganisation 

Samorganisation har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor och att verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet (KPR) och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter.  Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. 

I Umeå består samorganisation av tio föreningar: Backen, Berghem, Ersboda, Holmsund, Hörnefors, Obbola, Sävar, Teg, Umeå, och Umeå Östra.

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Ersättare ska utses. Se nuvarande styrelsen på styrelsesidan i valen i rubrikraden ovan.

Varje förening utser två ombud till höst- och årsmötet och ersättare för dessa. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.

 

10 PRO föreningar

 

Ordförande: Anita Berg

e post: amberg50[at]hotmail.se

Backen ordf. Christin Broman     

Berghem ordf.  Yngve Lindqvist

Ersboda ordf. Lena Carlsson

Holmsund ordf. Lars-Gunnar Lundström

Hörnefors ordf.  Sten Forsgren

Obbola  ordf.   Astrid Waller

Sävar   ordf.  Björn Hedvall      

Teg ordf.  Göran Robertsson  

Umeå ordf.  Anita Berg

Umeå östra  ordf. Arne Thunberg

 

e post till samorg: umea.samorg[a]pro.se

byt [a] mot @Aktuellt från Umeå

 • Stort intresse för digital parkering

  2020-02-11 Ett 75-tal intresserade hade trotsat regnvädret och tagit sig till Sjuans mötesplats när det vad dags för februaris IT café. Det är Frivilligcentralen och PRO samorganisation i Umeå som hade inbjudit till detta, och nu skulle det pratas om hur man köper sina bussbiljetter, parkerar sin bil, och bokar sin teater eller evenemangsbiljett, allt givetvis digitalt via appar.

  Läs mer
 • bankID – nyckeln till din digitala värld

  2020-01-20 Hur skulle livet utan mobiltbankID vara? Idag skulle inte många av våra vardagsaffärer med bank, vårdinrättningar, skattekontor, mm, fungera om vi inte vore digitala och kunde logga in med vårt bankID. När Frivilligcentralen och PRO samorganisation bjöd in till ett IT café med tema mobiltbankID och Swish hade ett trettiotal intresserade pensionärer söks sig till Sjuans möteplats för att höra Matilda Lindström, Nordea, prata om detta. Hon uppehöll sig också en bra stund vid hur vi ska skydda oss från bedrägerier.

  Läs mer
 • Möte om framtida PRO

  2020-01-18 PRO har i ett kongressbeslut fått i uppdrag att tillsätta en organisationsutredning för att skapa en modern, demokratisk och effektiv organisation för att möta framtida utmaningar och uppnå PRO´s syften. Nu föreligger steg 1 i organisationsutredningen och den har varit ute på remiss till föreningarna.

  Läs mer
 • "Konst- och Hantverksmässa" på 7:an

  2019-11-28 En kulen novemberlördag anordnade Samorganisationen för Umeås PROföreningar "Konst- och Hantverksmässa" en trappa ner på 7:an. Ytterst ansvariga för denna dags evenemang var Ingegerd Erdin och Christina Ahlgren.

  Läs mer
 • Välfärdsteknik ämne på internetcafé

  2019-11-11 Vid säsongens sista Internetcafé på Sjuans mötesplats stod Välfärdsteknik på schemat. Mairon Åhlin och Matilda Nilsson, verksamhetsutvecklare vid Vård och Omsorg, Umeå kommun, hade lastat bilen full med teknik som man visade upp för ett 40-tal intresserade pensionärer. Det var Frivilligcentralen och PRO samorganisation i Umeå som stod för arrangemanget.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.