A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Samorganisations årsmöte 26/3 2018

Nyvalda ordförande o ledamöter Nyvald ordförande och ledamöter

Skellefteås Samorganisationen hade årsmöte måndag den 26/3 i PRO-huset i Skellefteå Totalt 28st personer deltog som representanter för 11 föreningar och styrelsen.

2018-04-11 Avgående ordförande Axel Eriksson förklarade mötet öppnat och hälsade alla hjärtligt välkommen.
Sedan hade mötet en tyst minut och en dikt lästes till minde av våra avlidna kamrater.
Sedvanliga årsmötespunkterna sköttes på ett proffsigt sätt av Sven-Olof Södermark.

Till ordförande i Samorganisationen 2år valdes Tage Wikström.
Till ordinarie ledamöter 2år valdes Doris Holmberg och Mona Ivarsdotter som även blev studieansvarige i styrelsen.
Som ersättare 1år valdes, Åke Strandgren, Valter Lindh och Ulla Britt Lundström.
Adjungerad i styrelsen från KPR omvaldes Aino Marklund.
Pressansvarig 1år omvaldes sekreteraren Filip Dahlberg.
Revisorer i 1år omvaldes L-G Burman och Alf Andersson.
Ersättare i 1år valdes Ingemar Wikström och Penti Kalliainen
Valberedning 1år valdes Ove Berggren (sammankallande), Eva Burman, Axel Eriksson.

Efter avslutat årsmöte, blev vi informerade av Sara och Anki från Fonus om vad som händer när någon avlider och vad man kan få hjälp med. PRO har rabatt hos Fonus men man måste komma ihåg
att man måste informera om att den avlidne var med i PRO.

Nya ordförande Tage W tackade Fonus tjejerna för bra info.
även mötesordföranden och avgående i styrelsen Svea Andersson och Axel Eriksson avtackades.

Vid pennan Mona Ivarsdotter

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.