A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Västra

Om oss:

Styrelsen 2019 hälsar välkommen till MSK:s kansli, Medlevägen 167 i Medle.

Historik:

Den 13 april 1967 hölls ett sammanträde i Medle bönhus. 

Till sammanträdet hade inbjudits ett 70- tal pensionärer från Medle och Myckle i Skellefteå kommun.
Avsikten med mötet var att bilda en pensionärsförening för detta område. Till mötet hade cirka 20 persioner infunnit sig.

Efter överläggningar beslöts bilda Medle-Myckle pensionärsförening, ansluten till Västerbottens distrikt av PRO. 14 personer anmälde sig som medlemmar.

Till styrelse valdes följande personer:

Bror Stenlund Medle  Ordförande
Botvid Björk Medle Kassör
John Lundberg  Medle Sekreterare
Elin Lundberg Medle Ledamot
Nils Karlsson Medle Ledamot


Till styrelsesuppleant valdes James Sundqvist Myckle
Medlemsavgiften fastställdes till 6 kr årligen.

Vid ett medlemsmöte 18 juli 1967 tillkom ytterligare fyra nya medlemmar.
Vid ett möte 18 november 1967 tillkom ytterligare fem nya medlemmar.

Vid årsmöte den 20 januari 1968 valdes följande styrelse:

Botvid  Björk Ordförande
Bror Stenlund Kassör
Karl G Melander  Sekreterare


Ledamöter blev Maria Forsberg och Ester Karlsson
Suppleanter blev Nils Karlsson och Edvard Lindberg
Årsavgiften höjdes till 7 kr årligen.

De här nämda personerna är de som startat och lagt grunden till det som nu är PRO- Skellefteå västra

Medlemsantalet har under de senaste åren legat ganska konstant mellan 50 och 55 st.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.